27-09-11

Liefde wat is het eigenlijk!

Het is dat wat ons hier doet zijn. Maar wat is het? Het is wellicht een niet te vernietigen vertrouwen in alles. Het maakt dat we nog altijd de aarde bewonen. Het kan er vooral zijn vanuit een grote innerlijke ruimte. Het schept verwachtingsloos. Het is de motor die ons nieuwsgierig doet zijn waardoor we blijven ontwikkelen. Het is de kracht die ons leid naar inzicht. Het is de energie die ons doet vergeven omdat we onszelf ontdekten. Het is enerzijds geduld en anderzijds heldere doortastende kracht. Het is........ 

 

 

Ik voel me als een pelgrim die een weg zonder einde bewandelt. De weg en het zoeken, dat is wat je vormt en verandert.

11:15 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-09-11

Alles van waarde is weerloos!

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tiid

Lucebert,,,,,,

16:15 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-09-11

Verdringing!

Verdringing is de menselijke reaktie op onoplosbaar lijden, lijden waarop we op dat moment geen antwoorden hebben. Ik weet ergens wel dat communicatie niet  e.o onvoldoende in staat is om precies uit te drukken wat je als mens zou willen uitdrukken, je bent jezelf altijd te kort. Toch is het zo dat verdringing leid tot veel onaangenaamheden voor ons mensen. Het geeft ons lang het idee dat we geen of te weinig invloed hebben op ons leven en verder is het de creator van al het ziek zijn. Ziek zijn, zijn de onopgeloste, verdrongen emotionele en rationele reakties geuit via het lichaam. Wanneer ik mij ziek voel is er werk aan de winkel ik heb mijzelf onvoldoende bewaakt en lief gehad. Het is lastig om zelf,  verantwoordelijkheid te nemen voor wat er met mij gebeurd of is. Mijn binnenwereld is mijn buitenwereld, beter nog wellicht mijn buitenwereld is mijn binnenwereld. Meestal en vaak hebben we de neiging zoveel mogelijk buiten ons te ...........

En zeker we leven in een niet perfecte wereld...........

 

Binnen het boeddhisme is liefde een belangrijke waarde, maar de term heeft een andere betekenisinhoud dan in het moderne westen. De westerse, romantische opvatting van liefde is een "verwachtende of nemende vorm, verbonden met begrippen als vastklampen, jaloezie, woede en egoïsme". Deze "nemende liefde" stoelt op hoop en vrees, waarbij partners zekerheid verlangen en voortdurend bezig zijn met wat geweest is of wat had kunnen zijn. Een dergelijke houding leidt al snel tot verwijten en het afdwingen van toezeggingen, wat relaties verziekt en de ander kan verleiden tot het uitspreken van onwaarheden. Tegenover deze nemende liefde staat de gevende, boeddhistische liefde, die samenvalt met onbaatzuchtigheid, medegevoel, medevreugde en gelijkmoedigheid, oftewel  de vier sublieme gevoelens (of onmetelijkheden of staten). "Van liefde is sprake wanneer je meer aan geven denkt dan aan nemen", zo typeert Nydahl de boeddhistische liefde die vergelijkbaar lijkt met het christelijke agape, omdat ze zich uiteindelijk uitstrekt tot alle wezens.

11:08 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-09-11

Wereldbeelden!

wereldbeelden of anders gezegd religieuze systemen........

Deze religieuze systemen gaven antwoorden op de meest bedreigende menselijke vraag waar kom ik vandaan en waar ga ik heen. De systemen gaven deze antwoorden en de individuele mens was hier lange tijd tevreden mee. We leefden in en met collectieve ideeën over de wereld en het universum. Na het grote tweede wereldoorlog trauma kwamen we in de zestiger jaren en had de mensheid een sterke neiging tot individualisering. De psychologie ontwikkelde zich en het werd alsmaar duidelijker dat wereldbeelden veranderbaar zijn. Het bewustzijn neemt toe en we ervaren immer meer dat we onze wereldbeelden zijn. De ontmaskering van de collectieve beelden neemt een aanvang de innerlijke verdringing uit zich in lijden en pijn. We waren eeuwen slaven van de macht van kerk en machthebbers. Eeuwen van geweld ( kijk naar het geweld in de middeleeuwen ) liggen op geslagen in onze genen.

Ergens in onze geschiedenis hebben we moeten leren niets meer te willen voelen.................

23:28 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-09-11

Wij mensen weten het niet!

We weten het niet. We veronderstellen het te weten. Dat wat we denken te weten zijn ooit gedane conclusies of aannames. We hebben wel een grote behoefte aan het te willen weten. Lang leefden we onbewust voortgestuwd door onze onbewuste emoties. We hadden het gevoel dat we geen invloed konden uitoefenen op het leven en dit leven ervaarden we als zeer bedreigend. Intuitieve mediamieke mensen hadden openbaringen e.o visioenen en schiepen daarmee.......

12:13 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-09-11

xenophanus!

Homerus en Hesiodus hebben aan de goden alle dingen toegeschreven die schandelijk en onterend zijn voor de stervelingen: diefstal, overspel en leugen. De stervelingen menen dat de goden geboren zijn evenals zij, en kleren, een stem en gestalte hebben als zij. . . ja, als de ossen en paarden en leeuwen handen bezaten en kunstwerken konden scheppen, zoals de mensen, zouden de paarden de goden als paarden afbeelden, de ossen daarentegen als ossen. De Ethiopiërs maken hun goden zwart met stompe neuzen; de Thraciërs zeggen dat de hunne blauwe ogen en rood haar bezitten. In werkelijkheid hebben de mensen nooit iets zekers aangaande de goden geweten en zullen dat ook nooit weten. De goden hebben echt niet vanaf het begin alles aan de stervelingen geopenbaard, maar mettertijd vinden mensen zoekend het betere.

Als vrouwen vrouwen

mannen mannen vrouwen

vrouwen vrouwen

mannen mannen vrouwen

vrouwen geman man

oh vrouw

oh man man

oh man..

11:46 Gepost door enscho in Filosofie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

porn and sex!!

Stoer

OOTMARSUM

een

Kunstzinnige stad.

Investment in ART.

maar lief.

11:11 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-09-11

ik ben een kwetsbaar grasje!

 

 

Ik ben een jong vogeltje, ik ben een vlinder, ik ben een steen, ik ben een libel en ik ben de vogel, die de libel eet, ik ben een kikker en ik ben de slang, die de kikker eet, ik ben een uitgehongerd kind in Oeganda en ik ben de wapenhandelaar in Oeganda, ik ben lid van het politbureau en ik ben de stervende in het werkkamp.

Ik ben een12 jarig meisje, vluchteling op een bootje, die zichzelf verdringt in de oceaan na  verkracht te zijn door een zee piraat en ik ben de zee piraat, mijn hart is nog niet in staat om te zien en lief te hebben…….

Noem me bij mijn ware namen, zodat ik kan ontwaken opdat de deur van mijn hart open kan blijven, de deur van mededogen.

11:45 Gepost door enscho in Liefde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

een bodhisattva!

 

Wat is een Arhat (arahat)? Wat is het nirvana (nibbana)?

Een Arhat is iemand die onwetendheid en verstorende emoties (boosheid, gehechtheid, jaloezie, trots, etc.) voor eeuwig uit zijn geest heeft verwijderd. Bovendien heeft hij alle karma, dat een wedergeboorte in de cyclus van telkens terugkerende problemen (samsara) zou kunnen veroorzaken, gezuiverd. Zo iemand vertoeft in een toestand van vrede, voorbij alle verdriet en lijden, die nirvana of bevrijding wordt genoemd.

Wat is 'bodhi' of 'volledige verlichting'?

Behalve het verwijderen van onwetendheid, verstorende emoties en karma uit de geest, heeft een boeddha ook de indrukken van deze onzuiverheden verwijderd. Een boeddha heeft dus alle bezoedelingen gezuiverd en al zijn goede eigenschappen ontwikkeld. De staat die daarvan het gevolg is, wordt volledige verlichting genoemd.

Wat is een bodhisattva? Een toegewijd wezen?

Een bodhisattva is iemand die spontaan en voortdurend de wens heeft om het welzijn van alle voelende wezens te realiseren, en om dat te kunnen doen, streeft een bodhisattva naar de volledige verlichting als een Boeddha. Door het pad te beoefenen dat vooral bestaat uit een combinatie van mededogen (compassie) en wijsheid, kan zo iemand een Boedha worden.
Er zijn verschillende niveaus van bodhisattva's, overeenkomstig hun niveau van realisatie. Sommigen zijn nog niet vrij van het rad van wedergeboorte, anderen wel (de Arya's - zie beneden). Deze arya-bodhisattva's kunnen vrijwillig kiezen opnieuw te worden wedergeboren om anderen te helpen. Dit gebeurt door hun kracht van mededogen. Ditzelfde geldt ook voor boeddha's, die in staat zijn om emanaties van zichzelf in de gewone wereld te zenden, en andere wezens te helpen.

Wat is een Arya, een superieur of een edel mens?

Dit is iemand die een directe realisatie van de leegte heeft. Zo'n realisatie vindt plaats vóórdat men Arhat of boeddha wordt. Door de wijsheid die de leegte realiseert verwijdert men onwetendheid, verstorende emoties, karma en de indrukken daarvan. Hierdoor kan een Arya, met de benodige positieve energie, de bevrijding en de verlichting bereiken.

Wat is een Boeddha?

11:33 Gepost door enscho in Spiritualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-11

esoterie!

 

 

Esoterie 
Esoterie staat tegenover exoterie. Dat laatste wil zeggen dat alle kennis en wetenschap voor iedereen makkelijk en publiek toegankelijk is. Wat is dan esoterie? In mij aloude Koenen staat dat esoterisch ‘voor ingewijden’ betekent, afgeleid van het Grieks esoterikos = verder naar binnen en esoterisme is de neiging tot groepsvorming, alleen voor ingewijden. De dikke van Dale spreekt over ‘geheim, bestemd voor de ingewijden, de deskundigen’. De ‘Encyclopedie van de mystiek en de mysteriegodsdiensten’ van John Ferguson (vert. Simon Vinkenoog, niet meer nieuw verkrijgbaar) vermeldt: ‘De esotericus onderkent als fundamentele benaderingswijze de wereld van energieën, die achter alle gebeurtenissen in de wereld van verschijnselen en de menselijke evolutie schuilgaat; deze energieën bewegen en werken onder de Wet van Oorzaak en Gevolg … Gebeurtenissen, voorvallen en stoffelijke verschijnselen van iedere soort zijn slechts symbolen van wat er in de innerlijke werelden gebeurt en deze werelden betreedt de esotericus ten einde zijn waarneming te vervolmaken. Alles wat bestaat is, volgens de esotericus, in werkelijkheid geest in openbaring.’

 

Dit  is toch wel een hele mond vol om eventjes tot je door te laten dringen. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat ieder mens in feite zelf zijn eigen wereld creëert door middel van zijn innerlijke wereld, door middel van zijn gedachten en innerlijke beeldvorming. Je hebt een bepaald beeld voor ogen van wat je wilt of je gedachten cirkelen rond een bepaald idee. Tien tegen één dat je beeld of je idee na kortere of langere tijd werkelijkheid wordt. Wat gebeurt er dan in het geval het zich toch niet manifesteert? Dan zit er ergens toch een foutje in de regie, je wilt het niet echt of je hebt tegenstrijdige gedachten of beelden of een dringende onderliggende wens wordt wel gemanifesteerd. 
Ik besef dat al het bovenstaande goed zweverig klinkt, terwijl ik nu juist niet zweverig wil overkomen, maar dat komt omdat het binnen de esoterie om innerlijke verbeeldingskracht gaat, dus dat wat niet met het verstand beredeneerd wordt. Het is in feite ongrijpbaar en ieder mens heeft zijn eigen beeld bij een bepaald symbool of begrip.

 

Zinvol toeval
De Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung omschrijft het door de moderne wetenschap nog onverklaarde verschijnsel synchroniciteit als het ‘zinvolle toeval’ van twee gebeurtenissen die zonder oorzakelijk verband tegelijkertijd plaatsvinden en onder andere Joseph Jaworski schreef er een zeer leesbaar boek over. Een voorbeeld van synchroniciteit is bijvoorbeeld het verhaal dat Jung’s cliënte een droom vertelt over een scarabee en er op dat moment een grote kever via het open raam op de vensterbank komt zitten. Zo ook met de I Tjing. Door middel van het gooien van duizendbladstelen of munten krijg je het antwoord op een vraag aan het orakel, en wel het antwoord wat je op dat moment zeer nodig hebt.

 

Ik ervaar zelf ook soms synchronistische gebeurtenissen. Een voorbeeld hiervan is dat ik mijzelf op dit moment bezig houd met het bestuderen van mythen en oude mysteriën. Ik liep onlangs een kringloopwinkel binnen en tussen de oude boeken vond het enige esoterische boek wat er op dat moment daar in voorraad was, namelijk: ‘Mythen en Bewustzijn’ van Joseph Campbell en Bill Moyers, voor een zeer schappelijk prijsje. Uiteraard gekocht en thuis meteen gaan lezen. Het is de transcriptie van een interview van Moyers met Campbell, dat in 1990 is uitgegeven als boek behorende bij een Teleac-cursus, die dat jaar op tv was.

 

Je zou kunnen zeggen, ahum, na bijna twintig jaar is dat natuurlijk informatie uit de oude doos. Niets is echter minder waar! Dat is nu juist esoterie. De oude mythen, vooral de scheppingsmythen, van volkeren over de hele wereld bevatten beelden en symbolen die alle mensen nu nog steeds als een soort collectieve erfenis in hun dromen, verhalen en theaterstukken met zich meedragen. Dit zijn de ‘archetypische’ beelden, zoals boom, slang, hemel, aarde, vuur, huwelijk, schepping, enz. Joseph Campbell wordt beschouwd als de belangrijkste deskundige op het gebied van mythologie en hij schreef er diverse boeken over. Met name ‘De held met de duizend gezichten’ is een goed voorbeeld van een inmiddels klassiek geworden everseller, waarbij hij veel informatie geeft en diep ingaat op de mythen der mensheid.

 

Education permanente
Zo komen er soms boeken op mijn pad, waaraan ik niet of nauwelijks aandacht had besteed als ik niet met dat onderwerp bezig was geweest. Juist die onverwachtheid van het vinden van zo’n boek geeft mij een enorme kick. Als ‘esoterische’ boekhandelaar, dito schrijfster en dito vertaalster heb ik toch wel het een en ander gelezen in de loop der jaren, maar ik merk ook dat mijn belangstelling steeds verschuift. En soms vind ik in stoffige antiquariaatjes of iets moderner op het internet precies het boek wat ik op dat moment nodig heb om verder te kunnen. ‘Verder kunnen?’ zal de oplettende lezer(es) zich wellicht afvragen, verder waarmee? Dat is nou ook zoiets met esoterie, dat je er steeds dieper in kunt duiken, dat je er constant van leert, een soort education permanente en dat het je een spiegel van je eigen bewustzijnsgroei voorhoudt.

 

Heidens of heilig?

Maar waarom spreekt mijnheer van Dale dan van ‘geheim’? Inderdaad was in oude tijden het bestuderen van de mythen, het toepassen van alchemie, het werken met de kabbala en met magie, niet voor het gewone volk weggelegd. Zeker niet toen de vroege kerkvorsten al deze ‘wetenschappen’ in de ban deden en zij ondergronds moesten doorvechten om de leringen door te geven. Helaas hebben het jodendom, het christendom, de islam en de patriarchale samenleving al deze dingen tot zonde verklaard. De heilige plekken, voorwerpen, feesten en verhalen van vóór onze jaartelling werden als heidens beschouwd en dit moest allemaal vernietigd worden. En dat is tot op zekere hoogte ook gebeurd. Gelukkig bleven er wel een aantal esoterische stromingen van deze godsdiensten over en deze zijn er nog steeds. Dat zijn bijvoorbeeld de Kabbala, de Gnosis, het Mystieke Christendom en het Soefisme. De laatste jaren zijn er dan ook heel wat boeken vanuit deze stromingen verschenen.

 

(Heel) vroeger werd op scholen per definitie Grieks en Latijn gegeven, met de daarbijbehorende culturele en mythologische verhalen. Nu zijn deze talen alleen voorgehouden aan de gymnasiumafdeling van het VWO, zodat andere leerlingen hiervan verstoken blijven. De Renaissance werd destijds beschouwd als de wedergeboorte van de kunst en cultuur van de klassieke Griekse en Latijnse oudheid. Hoe kun je zonder gymnasiumopleiding nu toch van de vruchten van de oude mythen en mysteriën proeven? Ook hier is het boek weer de uitkomst, omdat er toch veel oude geschriften zijn bewaard gebleven, werden heruitgegeven of opnieuw bewerkt. Veel levensbeschouwelijke stromingen en hun schrijvers doken doelbewust in deze materie om deze te behouden voor het nageslacht. Met name Helena Petrovna Blavatsky vanuit de Theosofie, Rudof Steiner vanuit de Antroposofie en Jan van Rijckenborgh vanuit de Rozekruizers.
 

Het gebied van de esoterie is dus nogal veelomvattend (veel meer dan nu eventjes in dit stukje vermeld wordt). Het is tegenwoordig voor iedereen toegankelijk, voor een ieder op zijn of haar eigen niveau. Het biedt genoeg voedingsbodem om interessante nieuw verschenen boeken of oude getrouwen in de toekomst nader in deze rubriek te gaan bekijken.

18:40 Gepost door enscho in Spiritualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

fenomenologie!

 

 

 

Husserl verzet zich tegen zowel het empirisme als het rationalisme. Fundamentele kennisbron is volgens hem noch waarneming, noch rede, maar de zuivere aanschouwing van wat ons in het bewustzijn is gegeven.

Zijn devies luidt: men moet de fenomenen zelf laten spreken. En om de fenomenen voor zichzelf te laten spreken moet men een methode toepassen die het bewustzijn ontdoet van storingsbronnen: de fenomenologische reductie.

Husserls begrip van fenomenologie heeft ondanks, maar meer nog dankzij, de vele en uiteenlopende kritieken die ze heeft opgeroepen een beweging losgemaakt die is uitgegroeid tot een zwaarwegende stem in het corpus van de filosofie. Veel filosofen en wetenschappers, maar ook ethici en politici, plaatsen ons nog steeds vaak voor de keuze tussen allerlei extremen: je bent subjectief of objectief, empirist of rationalist, relativist of absolutist, moreel of pragmatisch, cognitivist of emotionalist, etc. De fenomenologie biedt interessante uitwegen uit dit soort dualismen en (schijn)dilemma's en opent nieuwe perspectieven op het leven en de werkelijkheid.

In deze bundel komen tien belangrijke vertegenwoordigers van de fenomenologie aan bod: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt, Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Jan Hendrik van den Berg en Charles S. Peirce. Zij hebben allen op hun eigen manier een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze beweging en zijn voor veel hedendaagse filosofen en niet-filosofen een grote bron van inspiratie.

18:11 Gepost door enscho in Filosofie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-09-11

Seneca

Ik schrijf je dit keer wat later terug dan gebruikelijk. Niet dat ik druk bezet zou zijn; dit is altijd een vals excuus. Het zijn nooit de bezigheden die een mens opzoeken; drukte zoeken mensen altijd zelf op, en dan prijzen ze zich nog gelukkig ook dat ze het zo druk hebben! Nee, de vraag die je stelde komt ook aan de orde in een boek over de ethiek waar ik mee bezig ben, en ik heb een tijd geaarzeld of ik je zou laten wachten tot ik daarbij aan de door jou gestelde vraag toe was. Maar nee.

Waar gaat het om? Is het goede iets stoffelijks, vraag je. Ja, dat is zo, en hetzelfde geldt ook voor emoties. Kijk maar wat voor invloed iemands boosheid of wreedheid heeft op zijn gezichtsuitdrukking, of hoezeer dapperheid uit iemands ogen straalt. En doet vreugde ons niet juichen, en houdt gematigdheid ons juist niet tegen? Omdat alleen lichamen een dergelijke invloed kunnen uitoefenen, zijn deze emoties stoffelijk.

Leuk allemaal, hoor ik je zeggen: maar wat moet ik hiermee? Inderdaad; kennis van dit soort zaken maakt een mens niet wijs maar geleerd. Echte wijsheid is een veel simpeler iets, maar wij plegen onze energie te spenderen aan dit soort overbodige vraagstukken. Dit leren we omdat het voor de school moet, niet omdat het van nut is voor het leven (Non vitae sed scholae discimus). Gegroet!

10:03 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-11

Taal het invalide gereedschap tot oorlog en afweer.

Ik weet niets.

Ik denk dat ik weet.

Wat ik weet is niet wat het is.

Weten we wel wat het is.

Het is is niet te kennen.

We doen ons best er wat van te verstaan.

Met lege handen staan we hier.

Trillende lege en niet alleen handen.

Opeengestapelde massieve verlangens.

Woede en verbitterd laat maar.

Laat en laat het gaan.

Los en zijn zonder taal.

Het is wat het is zonder naam en inhoud.

Een grote universele leegte.

En toch toch ben je er.

Ik voel het en je laat het me voelen

Als kippenvel....

13:45 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |