17-03-11

Vrijheid

 

 

Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.

De afgelopen weken moet ik regelmatig huilen over de schreeuwende pijn die zich in de wereld voltrekt.

Dit lijden raakt me diep en raakt  ook mijn eigen pijn wat  een uitweg kan zoeken naar bevrijding.

Het is geen straffende god het is natuur.

Het is daarnaast mensenwerk.

Mensen welke lijden creeëren om te leren.

Vrij is vrij vanuit binnen zowel als vanuit buiten.

Vrij is weten waarom en waardoor.

Vrij is mededogen en medeleven.

Vrij is verantwoordelijk zijn voor allen.

Liefde is vrij

Vrij is liefde.

 

10:07 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-03-11

Geert Wilders democratie versus vrijheid!

 

 

De linkse bende.......

Geen hoofdbedekking in het openbaar vervoer......

De linkse bende........

Respectloos.........

Stemmingmakerij...........

Manipulatie van de onbedachtzamen.....

Politiek een vorm van vooral machtswellust.....

Debat; zinloze oppervlakkige ongenuanceerde bezigheid.

Politiek; Heilloze weg van de verdeeldheid......

Democratie; Samenlevingsvorm van de egocentriciteit.....

Politicus; Motiveerder/ster van uitvergrote deelaspecten.....

Maar wat dan?????????

 

Vaak worden vrijheid en democratie met elkaar in verband gebracht. Tijdens de omwenteling in Oost-Europa werden bijvoorbeeld leuzen geroepen waarin men vrijheid en democratie eiste. Is er een relatie tussen vrijheid en democratie? Vrijheid gaat over de toestand dat individuen bepaalde dingen mogen doen, zonder daarin door anderen beperkt te worden. Democratie gaat over de manier waarop de wetten van de overheid tot stand komen. Vrijheid en democratie betekenen dus zeker niet hetzelfde. Vrijheid betekent dat er zodanige wetten zijn dat een ieder vrij is en democratie betekent dat wetten tot stand komen op basis van "de meerderheid beslist". Het feit dat er in een bepaald gebied democratie heerst zegt er nog niets over of de mensen in dat gebied vrijheid hebben. Er kan binnen een democratie een bepaald mate van vrijheid zijn, omdat genoeg mensen daarvoor gestemd hebben. Maar als genoeg mensen daarvoor stemmen kunnen er ook bepaalde vrijheden worden ingeperkt door middel van wetten. Geen enkele vrijheid wordt gegarandeerd door democratie. Daarom is het nu juist zo dat democratie onverenigbaar is met vrijheid.

Binnen een democratie legt continu een meerderheid haar wil op aan een minderheid, daarbij de vrijheid van die minderheid ontnemend om zelf te beslissen of ze willen meedoen aan het beleid van die meerderheid. De democratie, net als elke andere vorm van dicatatuur, leidt ertoe dat de ene mens over de andere regeert in plaats van dat iedereen in vrijheid over zijn/haar eigen leven mag beschikken. Het stemrecht binnen een democratie is om twee redenen niet een vrijheid. Ten eerste gaat het niet om vrijheid om over je eigen leven te beslissen, maar om vrijheid om mee te beslissen over alle anderen. Ten tweede oefen je met jouw ene stem geen zeggenschap uit over het beleid van de overheid, omdat je stem verdwijnt in een zee van miljoenen stemmen en dus een verwaarloosbare invloed heeft.

 

 De dingen aan hun natuurlijke loop overlaten.

Wat is hiervoor noodzakelijk?

En aan wat heeft de mens een chronisch te kort?

Dus waar begint vrijheid?

Tussen de buik en het hoofd?

Het hoofd creëert onverbonden ideeën.

 

 

Democratie is in onze tijd een nieuw heiligdom dat door velen vereerd wordt. Maar wat is er zo rechtvaardig aan democratie? Democratie heeft tot gevolg dat men een actie als moreel aanvaardt als er genoeg mensen voor stemmen. Een wet zou rechtvaardig zijn, niet omdat die gebaseerd is op een fundamenteel rechtsbeginsel, maar omdat een aantal mensen ervoor gestemd hebben. Zouden moord en verkrachting ook rechtvaardig worden als er democratisch een wet wordt aangenomen die dat goedkeurt? En als democratie dan werkelijk de juiste maatstaf zou zijn voor hoe mensen binnen een maatschappij met elkaar om behoren te gaan, waarom wordt het dan niet consequent toegepast? Als je op straat wandelt en je komt twee dieven tegen die erover willen stemmen of ze van jou belasting mogen heffen en jij stemt tegen en zij stemmen alletwee voor, mogen ze je dan bestelen? Als je het democratische principe consequent zou toepassen zou het antwoord ja zijn.

 

                                          Wie heeft een antwoord?

 

 

 

 

GANDHI:

"Het maakt niet uit voor de doden, de wezen en de daklozen, of de puinhoop is aangericht in naam van de dictatuur of in naam van vrijheid en democratie."

09:29 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-03-11

Shanti Devi en een belofte aan ons zelf.

                        

Alle vreugde in de wereld, komt voort uit de wens dat anderen gelukkig mogen zijn.

Al het lijden in de wereld komt voort uit de wens dat ik zelf gelukkig mag zijn.

                   Shanti Devi 

                                       

                                  We beloven aan onszelf..

Sterk te zijn zodat niets onze zielerust kan verstoren

Gezondheid, geluk en welvaart toe te wensen aan ieder die we ontmoeten

Onze vrienden te laten voelen dat elk van hen iets waardevols in zich heeft

Het positieve in elke ervaring te zien en ons optimisme te uiten

Even enthousiast te zijn over realisaties van anderen als over de onze

De misstappen uit het verleden te plaatsen en ons te verheugen over verwezenlijkingen in de toekomst

Verdriet niet onnodig los te laten op anderen maar elk levend wezen dat we tegenkomen aan te zetten tot vreugde

Ons de nodige tijd te geven om te verbeteren zodat we niet de tijd hebben om anderen te bekritiseren

Ons over andermans paniekreacties te zetten met grootheid, te nobel te zijn voor hun woede en met vreugde hun verdriet te bejegenen

Het beste over ons zelf te denken en dit aan de wereld laten weten, niet in grote woorden maar in grote daden.

Te leven in het vertrouwen dat de wereld aan onze zijde is of zal zijn, ooit en eens ieder zich bewust is dat we het beste voor hebben met allen en binnenin ons het goede een vruchtbare grond vind.

Gebaseerd op I promise myself van Christian D. Larson

 

08:48 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |