02-03-11

Geert Wilders democratie versus vrijheid!

 

 

De linkse bende.......

Geen hoofdbedekking in het openbaar vervoer......

De linkse bende........

Respectloos.........

Stemmingmakerij...........

Manipulatie van de onbedachtzamen.....

Politiek een vorm van vooral machtswellust.....

Debat; zinloze oppervlakkige ongenuanceerde bezigheid.

Politiek; Heilloze weg van de verdeeldheid......

Democratie; Samenlevingsvorm van de egocentriciteit.....

Politicus; Motiveerder/ster van uitvergrote deelaspecten.....

Maar wat dan?????????

 

Vaak worden vrijheid en democratie met elkaar in verband gebracht. Tijdens de omwenteling in Oost-Europa werden bijvoorbeeld leuzen geroepen waarin men vrijheid en democratie eiste. Is er een relatie tussen vrijheid en democratie? Vrijheid gaat over de toestand dat individuen bepaalde dingen mogen doen, zonder daarin door anderen beperkt te worden. Democratie gaat over de manier waarop de wetten van de overheid tot stand komen. Vrijheid en democratie betekenen dus zeker niet hetzelfde. Vrijheid betekent dat er zodanige wetten zijn dat een ieder vrij is en democratie betekent dat wetten tot stand komen op basis van "de meerderheid beslist". Het feit dat er in een bepaald gebied democratie heerst zegt er nog niets over of de mensen in dat gebied vrijheid hebben. Er kan binnen een democratie een bepaald mate van vrijheid zijn, omdat genoeg mensen daarvoor gestemd hebben. Maar als genoeg mensen daarvoor stemmen kunnen er ook bepaalde vrijheden worden ingeperkt door middel van wetten. Geen enkele vrijheid wordt gegarandeerd door democratie. Daarom is het nu juist zo dat democratie onverenigbaar is met vrijheid.

Binnen een democratie legt continu een meerderheid haar wil op aan een minderheid, daarbij de vrijheid van die minderheid ontnemend om zelf te beslissen of ze willen meedoen aan het beleid van die meerderheid. De democratie, net als elke andere vorm van dicatatuur, leidt ertoe dat de ene mens over de andere regeert in plaats van dat iedereen in vrijheid over zijn/haar eigen leven mag beschikken. Het stemrecht binnen een democratie is om twee redenen niet een vrijheid. Ten eerste gaat het niet om vrijheid om over je eigen leven te beslissen, maar om vrijheid om mee te beslissen over alle anderen. Ten tweede oefen je met jouw ene stem geen zeggenschap uit over het beleid van de overheid, omdat je stem verdwijnt in een zee van miljoenen stemmen en dus een verwaarloosbare invloed heeft.

 

 De dingen aan hun natuurlijke loop overlaten.

Wat is hiervoor noodzakelijk?

En aan wat heeft de mens een chronisch te kort?

Dus waar begint vrijheid?

Tussen de buik en het hoofd?

Het hoofd creëert onverbonden ideeën.

 

 

Democratie is in onze tijd een nieuw heiligdom dat door velen vereerd wordt. Maar wat is er zo rechtvaardig aan democratie? Democratie heeft tot gevolg dat men een actie als moreel aanvaardt als er genoeg mensen voor stemmen. Een wet zou rechtvaardig zijn, niet omdat die gebaseerd is op een fundamenteel rechtsbeginsel, maar omdat een aantal mensen ervoor gestemd hebben. Zouden moord en verkrachting ook rechtvaardig worden als er democratisch een wet wordt aangenomen die dat goedkeurt? En als democratie dan werkelijk de juiste maatstaf zou zijn voor hoe mensen binnen een maatschappij met elkaar om behoren te gaan, waarom wordt het dan niet consequent toegepast? Als je op straat wandelt en je komt twee dieven tegen die erover willen stemmen of ze van jou belasting mogen heffen en jij stemt tegen en zij stemmen alletwee voor, mogen ze je dan bestelen? Als je het democratische principe consequent zou toepassen zou het antwoord ja zijn.

 

                                          Wie heeft een antwoord?

 

 

 

 

GANDHI:

"Het maakt niet uit voor de doden, de wezen en de daklozen, of de puinhoop is aangericht in naam van de dictatuur of in naam van vrijheid en democratie."

09:29 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Heel doordacht en juist Enscho; HET antwoord heb ik niet en bestaat misschien ook niet. Wat ik wel weet is dat "evolutie" op bepaalde vlakken (of niveaus) door de mensheid uiteindelijk niet blijvend kan gemanipuleerd worden. In ieders kleine leefwereld betekent elke bereidheid om "Liefdevol" te leven een energetische impuls aan het geheel. (liefdevol is o.a. de illusie doorbroken, de illusie van macht, van wetten die totaal buiten de wetmatigheden van de Aarde en 'Leven' vallen, enz.)
Het is maar een druppel, echter een oceaan bestaat uit miljarden "maar" druppels... en onze samenlevingen bereiken hooguit het volume van een zee.

Grts, Marc

Gepost door: McJaco | 02-03-11

De commentaren zijn gesloten.