21-07-10

Tja wat nu?

Ik moet wel erg dom zijn.

Volgens de psychiater valt dat erg mee.

Hij rapporteert een meer dan bovengemiddelde.

Maar van dit skynet()()(blogs gehannes snap ik geen zak.

En wil ik dit dan wel?

Tijd stoppen in het oplossen van dit gezeik?

Het lijkt mij niet.

23:08 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

14-07-10

Autolyse

Mijn ervaring is dat uiteindelijk niets onweersprekelijk te bewijzen is, alles is slechts een aanname. We nemen aan dat iets waar is maar onweerlegbaar en vooral tastbaar bewijs is er nooit voor te vinden. Dit heeft als gevolg dat als je Autolyse toepast, je uiteindelijk terecht komt bij iets dat je als het "laatste dat waar is" kunt zien, en dat is dat er nergens voldoende bewijs voor is.

Zelfs als dat als laatste waarheid over zou blijven, dan is dat slechts één waarheid die alleen waargenomen en aangenomen kan worden als er naast die ene waarheid nog iets is. Dat is er niet, want je hebt net met die Autolyse alle onwaarheden, leugens en misvattingen weggestreept, en zodoende is er voor die allerlaatste waarheid ook geen aantoonbaar bewijs te vinden.

... en er blijft helemaal niets over.

23:10 Gepost door enscho in Spiritualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De weg naar..........................

Voorbeelden van kinderlijke emotionele ervaringspatronen:
Afhankelijkheid, angstigheid, zich niet goed genoeg voelen, verlatingsangst, minderwaardigheidsgevoelens, compenserende meerderwaardigheidsgevoelens, onzekerheid, verdrietigheid, frustratie, boosheid, gebrek aan zelfvertrouwen, schuldgevoelens, gebrek aan concentratie, onvermogen om gedachten en gevoelens helder uit te drukken, zich snel buitengesloten voelen, zich anders voordoen als men is (teneinde geliefd te worden), dichtklappen, vluchtgedrag, zich verplicht voelen om aan verwachtingen van anderen te voldoen, emotioneel gedrag in het algemeen.

Voorbeelden van geestelijk volwassen zelfervaringen:
Authenticiteit, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelfliefde, stabiliteit, ware levensvrijheid genietend, innerlijke zekerheid en geborgenheid genietend, afwezigheid van depressie en agressie, zich zelf zijn in alle omstandigheden, open en transparante communicatie, inzicht in eigen psychologie, weten wat men wil en wat men nodig heeft, zich gelijkwaardig weten aan alle medemensen, inzicht in de essentiële eenheid van alle religies, afwezigheid van onrealistische godsvoorstellingen, mededogen met alle schepselen, innerlijke vrede en vervulling ervarend in alle omstandigheden, het denken, spreken en handelen geschiedt op basis van gevoel en verstand, niet langer op basis van emoties, partnerschap genietend op het niveau van de ziel.

Partnerschap wordt een vreugdevolle, inspirerende en aanvullende ervaring, zodra beide partners zich bewust zijn van kinderlijke ervarings- en gedragspatronen, die overblijfselen zijn uit de kindertijd! Door het innerlijke kind met inzicht, wijsheid en liefde tegemoet te treden, worden oude kwetsuren geheeld en opgelost. We verliezen onszelf niet meer in de relatie. Beide partners kunnen volledig zichzelf zijn. De relatie wordt dan ervaren op het niveau van de ziel, en niet meer op het niveau van het ego. In de ervaring van de ziel worden we ons bewust van onze gemeenschappelijke ESSENTIE., die voorbij gaat aan de persoonlijke verschillen.

Partnerschap wordt een feest op het niveau van innerlijke vrede en gelukzaligheid. In de toestand van geestelijke volwassenheid wordt het individuele leven – en daardoor persoonlijke relaties – gekenmerkt door golven van vreugde op een oceaan van vervulling, omdat men elkaar helpt geestelijke volwassenheid te ontwikkelen.

 

09:59 Gepost door enscho in Spiritualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-07-10

Spiegelbeeld.

 

 

Als je ieder mens
kunt zien
als een spiegel
van jezelf
waarin je jezelf kunt ontdekken
ben je niet bang meer
maar juist nieuwsgierig
en zul je de ander uitnodigen
volkomen zichzelf te zijn
om zo zuivere kennis
over jezelf te verwerven

14:35 Gepost door enscho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |