27-06-10

Karma

Karma verwijst naar potentiële energieën, gecreëerd door handelingen in het verleden, die zich binnen ons eigen leven bevinden en die verscheidene uitwerkingen in de toekomst manifesteren. Het woord karma komt uit het Sanskriet en betekent actie. Volgens de Boeddhistische gedachte bevat actie zowel onze intenties en spraak als onze daden (wat we denken, zeggen en doen). Op het moment dat we een gedachte vormen, het uitspreken, of er naar handelen, etst deze actie a.h.w. een latente invloed in ons leven die, wanneer het door een passende externe prikkel wordt geactiveerd, een overeenkomstig gevolg zal voortbrengen. Vanuit dit oogpunt is de realiteit van iemands leven op dit ogenblik een opeenstapeling van oorzaken die hij tot nu toe heeft gemaakt en vormen zijn huidige acties tegelijkertijd zijn toekomst.

Op deze manier verenigt de idee van karma twee andere begrippen; de wet van oorzaak en gevolg – d.w.z. het geloof dat handelingen onvermijdelijk terugkeren naar de dader – en het geloof dat we ontelbare opeenvolgende levens herhalen door de eeuwigheid heen. De leer van karma verklaart zo de verschillen tussen de mensen vanaf hun geboorte. Meer wel dan niet, wordt de uitdrukking karma in negatieve zin gebruikt. Dit is wellicht wel begrijpelijk, omdat het juist slecht karma is dat ons narigheid bezorgd. Er is echter ook neutraal en goed karma. Vanuit Boeddhistisch oogpunt is het buitengewoon goed karma om als mens geboren te worden (en zodoende in staat te zijn om naar verlichting te streven) en in de gelegenheid te zijn om de gohonzon te ontmoeten en omarmen is het beste van allemaal.

Sommige mensen gebruiken het woord karma om berusting uit te drukken, door te zeggen, “Ik kan er niks aan doen, het is mijn karma”. Echter, dit toont een verkeerde kijk op karma aan en het verlaagt het boeddhistische begrip van causaliteit tot onverantwoordelijk fatalisme.

De leer van karma is bedoeld om morele verantwoordelijkheid te doen inzien en mensen een manier te tonen om hun leven en hun wereld ten goede te veranderen. In de kern zegt het: “Door je eigen acties kwam je in deze situatie terecht; door je eigen acties kun je het omdraaien”. Dit begrip van de wet van causaliteit en je eigen verantwoordelijkheid voor jouw leven zal zich heel natuurlijk ontwikkelen als je doorgaat met je geloof en beoefening.
Bereidwillig zijn om verantwoording te nemen voor je eigen lotsbestemming, niet als een herinnering van vorige levens, is de sleutel om de wet van karma te begrijpen en te kunnen gebruiken. We kunnen nooit afdoende bewijzen wat er wel of niet gebeurde in vorige levens. Het Boeddhisme legt de nadruk op het heden, omdat we daarin bestaan en oorzaken kunnen leggen. Zoals de Soetra verklaart, “Als je de oorzaken wilt weten die je in het verleden hebt gelegd, kijk naar de gevolgen in het heden. Als je de gevolgen in de toekomst wilt weten, kijk naar de oorzaken die je nu legt”.

Zonder zo’n vooruitzicht heeft men weinig keus dan zijn omgeving de schuld te geven van zijn lijden en het toe te schrijven aan dit-en-dat of zus-en-zo. Echter, als we denken dat de omgeving moet veranderen voordat wij gelukkig kunnen zijn, dan zouden we nog wel eens heel lang kunnen wachten op ons geluk. Dit gezichtspunt ontneemt ons onze vrijheid en eigen motivatie. Ook al mag dit-en-dat heus vervelend zijn of zus-en-zo een volslagen onredelijke persoon zijn, volgens de boeddhistische leer van karma hebben we zelf vanbinnen een bepaalde karmische tendens die er voor zorgt dat we ons in zo’n situatie bevinden. Nichiren Daishonin schrijft in ‘Over Voortekenen’, “De omgeving is als de schaduw en het leven is het lichaam”.

Wanneer we onze innerlijke karmische tendens veranderen, zal onze omgeving zelf veranderen. Sommige dingen van onszelf kunnen we door middel van normale inspanning veranderen. Andere dingen zitten veel dieper geworteld en vereisen boeddhistische beoefening om veranderd te kunnen worden.

Met het oog op de vraag hoe het chanten van Nam-myoho-renge-kyo karma kan veranderen, is het belangrijk om te gaan begrijpen dat niet alles over de Mystieke Wet op een simpele, technische manier kan worden uitgelegd. Sommige aspecten ervan zullen voor altijd alleen door middel van geloof begrepen kunnen worden. Het volgende is zodoende niet een volledige uitleg, maar alleen een kijk.

Het Boeddhisme zet de leer van de negen bewustzijnslagen uiteen. De eerste vijf komen overeen met de vijf zintuigen en het zesde bewustzijn, de hersenen, verenigt hun zintuiglijke indrukken tot een samenhangend geheel.

Het zevende bewustzijn is het gebied van het abstracte denken en het achtste wordt de opslagruimte van karma genoemd. Daarin zitten zowel alle ervaringen van het oneindige verleden opgeslagen als de potentiële gevolgen van alle daden uit het verleden. Hoewel dit gebied onder het niveau van het denkende bewustzijn ligt, kleurt de inhoud ervan onze waarneming van de externe wereld en beïnvloedt zodoende onze acties. Op hun beurt leggen deze acties meer karma neer in de achtste bewustzijnslaag.

Zonder iets dat krachtiger is dat daar tegen op kan wegen, wordt het opeengestapelde karma de meest dominerende invloed in iemands leven. Maar onder die karmische aanwas ligt de pure Boeddha natuur die eeuwig onbesmet blijft door karma.

Door het chanten van Nam-myoho-renge-kyo, boren we meteen die negende bewustzijnslaag aan. Bij wijze van spreken stroomt het naar boven, als een stralend licht, door de bovenste acht lagen heen en verlicht het de donkere plekken van ons karma en stelt het ons in staat om oorzaak en gevolg in de meest positieve richting te keren.

Er gebeuren verschillende dingen als gevolg van het aanboren van onze Boeddha natuur.
Ten eerste, we ontvangen de gevolgen van slecht karma op veel lichtere manier en over een kortere periode dan dat anders het geval zou zijn. Ten tweede, we kunnen daadwerkelijk slecht karma veranderen in voorspoed. Dit is niet alleen maar een kwestie van subjectief gevoel; onze omstandigheden verbeteren daadwerkelijk ten goede. Ten derde, door onze boeddhistische beoefening creëren we het beste goede karma voor een gelukkig en bevredigend leven, voor nu en in de toekomst.

23:04 Gepost door enscho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.