26-03-10

Onze behoefte aan verdediging.

BEHOEFTE AAN 'VERDEDIGING'

In wezen komt geweld altijd voort uit de behoefte aan 'verdediging'. We 'verdedigen' ons lichaam en leven, onze bestaansmogelijkheden, onze persoonlijke belangen, ons huis en haard, ons land en territorium, onze eer en trots, onze waarden, ideeën en opvattingen, maar ook onze machtsposities en economische belangen, onze handelsimperiums en 'welvaart'. Onze behoefte aan 'verdediging' is een natuurlijk gegeven, en komt mede voort uit 'angst' om het leven te verliezen; uit levensangst en doodsangst. Maar door ons leven te willen verdedigen via geweld (wat meestal het uitschakelen, onderdrukken, vernietigen, doden van de ander inhoudt) zal de 'tegenpartij' eveneens reageren vanuit de zelfde behoefte aan 'verdediging' van het eigen leven. We doen, naar de ander, wat we voor onszelf willen voorkomen. Daardoor drukken we door het gebruik van geweld de ander in een positie om datzelfde te doen ten opzichte van ons, en dragen we bij aan de ondermijning van onze verdediging en van ons bestaan.
Van geweld gaat een bedreiging uit en het geeft de ander een rechtvaardiging om met geweld te reageren. Het brengt angst en haat teweeg, gaat ten koste van de ander, veroorzaakt lijden en kwetsuur (zowel fysiek als psychisch), legt de basis voor 'tegengeweld': nu onmiddellijk, of later via komende generaties.
Deze vicieuze cirkel kan niet doorbroken, verminderd en gestopt worden door 'nog meer geweld', maar alleen door een benadering zonder geweld. Een benadering die de oorzaken en de rechtvaardiging van het geweld en van het tegengeweld niet laat voortbestaan.

Stralend
Peace Pilgrim straalde van binnen en hielp anderen hetzelfde te bereiken. Haar belangrijkste lessen gaan over het bereiken van innerlijke vrede. Alleen al door vrede met jezelf te hebben maak je verschil op deze aarde, ook al voel je je nóg zo nietig. En je hoeft hiervoor echt niet alles wat je bezit los te laten, zoals Peace Pilgrim deed. Ieder zit in andere omstandigheden. Heb je een gezin, dan zul je niet als pelgrim de wereld rond gaan trekken. Maar wel kun je heel veel voor je partner en kinderen betekenen als je leert om van binnenuit te stralen. De boodschap die Peace Pilgrim altijd bij zich droeg was: ‘Dit is de weg naar vrede: overwin kwaad met goed, leugen met waarheid en haat met liefde.’ Zij schrijft in haar boek dat er geen oorlog mogelijk zou zijn, wanneer we volwassen, harmonieuze mensen zouden zijn. Om dit te bereiken heeft ze een heel aantal wijze lessen voor ons in petto. Ze waarschuwt er voor dat het geen zin heeft om de problemen die op ons pad komen te ontlopen. Daarmee blijft je namelijk leven aan de nietszeggende oppervlakte. We verkrijgen juist innerlijke groei door deze problemen op te lossen, in overeenstemming met het licht in ons. Peace Pilgrim bepleit ook de versobering van het leven. Onnodig bezit is alleen maar een onnodige last. Er ligt een grote vrijheid in een eenvoudige levenswijze. In de huidige wereld is het materieel welzijn zo ver vooruit op het innerlijk welzijn, dat de situatie uit evenwicht is geraakt, met oorlogen als mogelijke uitwassen. Heel terecht schrijft ze dan ook dat we onze materiële welvaart pas goed kunnen aanwenden als we innerlijke groei hebben doorgemaakt.

21:04 Gepost door enscho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.