24-03-10

Een gedicht van boeddha...

Zij wier gezonde oordeel versluierd is,
door de schaduwen van extreme verblinding,
beschouwen begeerte als een deugd,
en verliezen hun vrijheid,
zoals een vogel die gevangen is in een net.

 

Oorlog als culturele uitvinding, samenhangend met het totale culturele complex (en derhalve niet de uitdrukking van een menselijke ‘natuur’ of het resultaat van een instinct), is een opvatting van oorlog vooral gepropageerd door Dewey, Malinowski, Ruth Benedict, Margaret Mead en vele andere cultureel antropologen.

"Oorlog is alleen maar een culturele uitvinding, geen biologische noodzaak" (Mead, 1964).

De mens an sich zou vredelievend zijn; het is zijn cultuur die hem tot een oorlogszuchtig wezen zou transformeren. Het aantrekkelijke in deze visie is dat, omdat oorlog slechts een culturele institutie is, deze ook ge-makkelijk afgeschaft zou kunnen worden, zoals slavernij. De nadruk op de formule dat oorlog alleen maar een culturele inventie is, maakt het echter al gauw tot een magische kreet wanneer er niet verder wordt gevraagd, bijvoorbeeld waarom van nature vredelievende mensen culturen scheppen waarin oorlog kan worden ‘uitgevonden’; waarom oorlog überhaupt werd ‘uitgevonden’; waarom in zovele culturen wel en in zo weinige niet.

13:55 Gepost door enscho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.