15-03-10

Van 4 naar 5....

Het getal vijf is de quiëscentie, de mystieke richting van alle dingen, het getal van ruimte, vrijheid, lucht en de ethersfeer. Het is de hogere frequentie van het verlichte denken, het transcendente. De bovenliggende gebieden van onze ervaringen waar transfiguratie of wel al de gedaanteveranderingen plaatsvinden. Wonderen zijn dan ook allemaal te verklaren vanuit een hoger bewustzijn. De voorbereiding hiertoe is de toepassing van kosmische kennis in de praktijk.

Het getal 5 wordt geassocieerd met bemiddelen, verenigen, bewegen, reizen, afwisseling, vriendschap, vreugde, uitdaging en breken. Het maakt ons tot een waar gelovige of onderzoeker. Zoals Columbus uitvoer met zijn schepen omdat hij niet langer vasthield aan de veronderstelling dat de aarde plat was. We breken uit ons ei en onderwerpen de aarde en reizen via de vier windstreken om de aarde en onze eigen aard te ontdekken. Het aspect beweging manifesteert zich in de tijd en in relatie tot onze binnen- en buitenwereld en micro- en macrokosmos. De mens is vanuit de microkosmos in staat in de toekomst of in tijd te denken omdat alles in hem aanwezig is. Bij het getal 5 wordt de compactheid, de strakke vorm en de verstarring van 4 doorbroken door beweging.

Tijd speelt geen rol daar waar wij bewust worden van de gemeten en de beleefde tijd. We zijn pas volwassen wanneer we niet langer denken geen tijd te hebben, ons een slachtoffer voelen van situaties, mensen en dingen. Kritiek kunnen verdragen en begrip tonen voor de fouten van anderen en ons gedrag niet langer verontschuldigen met "zo ben ik nu eenmaal". Was het getal vier het getal van goddienst, dogma het oude denken, dan is vijf het getal van het onstoffelijke esoterische denken. Het getal vijf wordt ook in verband gebracht met geld, daar deze gestolde energie vrij moet kunnen rollen en ons in de materie vrij kan maken (vrij kopen).

18:13 Gepost door enscho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.