12-03-10

Liefde? , Dimensies, Ego en Bewustzijn.

Een vrouw beminnen

 

Een vrouw beminnen is de dood ontkomen,
weggerukt worden uit dit aards bestaan,
als bliksems in elkanders zielen slaan,
te zamen liggen, luisteren en dromen,
meewiegen met de nachtelijke bomen,
elkander kussen en elkander slaan,
elkaar een oogwenk naar het leven staan,
ondergaan en verwonderd bovenkomen.

'Slaap je al?' vraag ik, maar zij antwoordt niet;
woordeloos liggen we aan elkaar te denken:
twee zielen tot de rand toe vol verdriet.

Ver weg de wereld, die ons niet kan krenken,
vlakbij de sterren, die betoovrend wenken.
't Is of ik dood ben en haar achterliet.

 

Ed Hoornik.

Dimensies : Bewustzijnsniveau .                           

1e: Existence, non-biological: het bestaan, onderbewustzijn,

2e: Instinctual, emotional, animalistic: instinctief bewustzijn, verlaagd bewustzijn, dierlijk bewustzijn

3e: Intellectual, logical, rational mind, ego: het huidige bewustzijnsniveau van velen van ons: rationeel, EGO-gericht

4e: Creative, imaginative, psychic, intuitive: het verhoogde bewustzijn: intuïtief, geestelijk, creatief,

5e: Pure intelligence, insight, love: ik noem dit helder bewustzijn; pure intelligentie, inzicht, liefde

6e: Causal level, soul level (last level of individuality); zielsbewustzijn

7e: Oversoul level (group consciousness); groepsbewustzijn, zielsoverstijgend bewustzijn

8e: Avatar level (a high level of mastery), meesterschapsbewustzijn, Avatarbewustzijn

9e: Christ level (unconditionally loving consciousness); christusbewustzijn, onvoorwaardelijke liefde

10e: Cosmic level (cosmic consciousness): kosmisch bewustzijn

11e: God level (God consciousness): Gods bewustzijn

12e: Universal level (Universal consciousness): Universeel bewustzijn

13e: The Void, the Great Mystery: de nietigheid, de leegte, bewustzijn van het mysterie, van het wonder.

Deze summier beschreven dimensies en bewustzijnsniveaus blijken een verband te hebben met de trilling van de aarde.

                                    -------------------------------------

Het EGO-gestuurde gedrag kenmerkt zich met name in het alsmaar najagen van de eigen verlangens en het bevredigen van de eigen behoeften. Het is lichamelijk en zintuiglijk genot wat geblust moet worden. Het EGO wil zichzelf steeds maar bewijzen wat zich uit in een prestatiedrang; een streven maar MEER: meer macht, meer kracht, prestige en status om zo aan de mensen uit de omgeving te laten zien dat jij beter, knapper, rijker enzovoorts bent en over een mooiere auto, een beter betaalde baan en huis beschikt dan de ander. Het gaat dus vaak om een materialistische instelling van de 3D-mens met het bevredigen van materieel en luxueus genot. Bovengeschrevene leidt veelal tot een bron van ontevredenheid met zichzelf en het eigen leven, wat de mens steeds uit balans brengt. Het geluk wordt maar al te graag buiten zichzelf gezocht. Dit is eveneens een kenmerk van de Derde Dimensie: het ontbreken van harmonie en (innerlijke) vrede. De mens is lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel uit balans. Maar ook het milieu en de samenleving zijn uit evenwicht. Kijk maar naar de polarisering die nog steeds aanwezig is: wij tegen zij, moslims tegen niet-moslims. Er heerst in de Derde Dimensie afgescheidenheid en een gevoel van afgescheiden zijn. “The game of separation is being played.” Ieder voor zich en God voor ons allen. Het ontbreekt aan verbondenheid en eenheidsdenken: namelijk dat we allen afkomstig zijn uit één en de zelfde Bron.

                                           ------------------------------

Een ‘bijna-dood ervaring’ is een authentieke ervaring die niet is te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort. Het verandert mensen blijvend. Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden

 Het is alles zelfherinnering en aandachtsbewustzijn.

 De weg van geboorte, groei, en sterven.

Het realiseren van de subjectiviteit van gedachten en emoties.

De wetenschap dat bewustzijn het enige tijdloze aspect is.

En alle vorm onderhevig aan de tijd en dus vergankelijk.

Wellicht wordt het later nog plesant.

Doch eerst de acceptatie van vergankelijkheid en het weten van ZIJN....

 

08:48 Gepost door enscho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.