04-10-11

Telkens weer zou ik willen huilen!

 

 

Het is juist die onmiddelijke spontaniteit van het doorleefde wat het verschil is tussen mijn werk en de meeste anderen die met hun verstand kunstwerken maken.

Om tot kunst te komen moet de kunstenaar de mensheid met zijn problemen vergeten; hoe meer hij zichzelf vergeet, om zo sterker zal hij door het leven gegrepen kunnen worden en dat tot uitdrukking kunnen brengen.

10:22 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-11

Liefde wat is het eigenlijk!

Het is dat wat ons hier doet zijn. Maar wat is het? Het is wellicht een niet te vernietigen vertrouwen in alles. Het maakt dat we nog altijd de aarde bewonen. Het kan er vooral zijn vanuit een grote innerlijke ruimte. Het schept verwachtingsloos. Het is de motor die ons nieuwsgierig doet zijn waardoor we blijven ontwikkelen. Het is de kracht die ons leid naar inzicht. Het is de energie die ons doet vergeven omdat we onszelf ontdekten. Het is enerzijds geduld en anderzijds heldere doortastende kracht. Het is........ 

 

 

Ik voel me als een pelgrim die een weg zonder einde bewandelt. De weg en het zoeken, dat is wat je vormt en verandert.

11:15 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-09-11

Alles van waarde is weerloos!

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tiid

Lucebert,,,,,,

16:15 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-09-11

Verdringing!

Verdringing is de menselijke reaktie op onoplosbaar lijden, lijden waarop we op dat moment geen antwoorden hebben. Ik weet ergens wel dat communicatie niet  e.o onvoldoende in staat is om precies uit te drukken wat je als mens zou willen uitdrukken, je bent jezelf altijd te kort. Toch is het zo dat verdringing leid tot veel onaangenaamheden voor ons mensen. Het geeft ons lang het idee dat we geen of te weinig invloed hebben op ons leven en verder is het de creator van al het ziek zijn. Ziek zijn, zijn de onopgeloste, verdrongen emotionele en rationele reakties geuit via het lichaam. Wanneer ik mij ziek voel is er werk aan de winkel ik heb mijzelf onvoldoende bewaakt en lief gehad. Het is lastig om zelf,  verantwoordelijkheid te nemen voor wat er met mij gebeurd of is. Mijn binnenwereld is mijn buitenwereld, beter nog wellicht mijn buitenwereld is mijn binnenwereld. Meestal en vaak hebben we de neiging zoveel mogelijk buiten ons te ...........

En zeker we leven in een niet perfecte wereld...........

 

Binnen het boeddhisme is liefde een belangrijke waarde, maar de term heeft een andere betekenisinhoud dan in het moderne westen. De westerse, romantische opvatting van liefde is een "verwachtende of nemende vorm, verbonden met begrippen als vastklampen, jaloezie, woede en egoïsme". Deze "nemende liefde" stoelt op hoop en vrees, waarbij partners zekerheid verlangen en voortdurend bezig zijn met wat geweest is of wat had kunnen zijn. Een dergelijke houding leidt al snel tot verwijten en het afdwingen van toezeggingen, wat relaties verziekt en de ander kan verleiden tot het uitspreken van onwaarheden. Tegenover deze nemende liefde staat de gevende, boeddhistische liefde, die samenvalt met onbaatzuchtigheid, medegevoel, medevreugde en gelijkmoedigheid, oftewel  de vier sublieme gevoelens (of onmetelijkheden of staten). "Van liefde is sprake wanneer je meer aan geven denkt dan aan nemen", zo typeert Nydahl de boeddhistische liefde die vergelijkbaar lijkt met het christelijke agape, omdat ze zich uiteindelijk uitstrekt tot alle wezens.

11:08 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-09-11

Wereldbeelden!

wereldbeelden of anders gezegd religieuze systemen........

Deze religieuze systemen gaven antwoorden op de meest bedreigende menselijke vraag waar kom ik vandaan en waar ga ik heen. De systemen gaven deze antwoorden en de individuele mens was hier lange tijd tevreden mee. We leefden in en met collectieve ideeën over de wereld en het universum. Na het grote tweede wereldoorlog trauma kwamen we in de zestiger jaren en had de mensheid een sterke neiging tot individualisering. De psychologie ontwikkelde zich en het werd alsmaar duidelijker dat wereldbeelden veranderbaar zijn. Het bewustzijn neemt toe en we ervaren immer meer dat we onze wereldbeelden zijn. De ontmaskering van de collectieve beelden neemt een aanvang de innerlijke verdringing uit zich in lijden en pijn. We waren eeuwen slaven van de macht van kerk en machthebbers. Eeuwen van geweld ( kijk naar het geweld in de middeleeuwen ) liggen op geslagen in onze genen.

Ergens in onze geschiedenis hebben we moeten leren niets meer te willen voelen.................

23:28 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-09-11

Wij mensen weten het niet!

We weten het niet. We veronderstellen het te weten. Dat wat we denken te weten zijn ooit gedane conclusies of aannames. We hebben wel een grote behoefte aan het te willen weten. Lang leefden we onbewust voortgestuwd door onze onbewuste emoties. We hadden het gevoel dat we geen invloed konden uitoefenen op het leven en dit leven ervaarden we als zeer bedreigend. Intuitieve mediamieke mensen hadden openbaringen e.o visioenen en schiepen daarmee.......

12:13 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-09-11

xenophanus!

Homerus en Hesiodus hebben aan de goden alle dingen toegeschreven die schandelijk en onterend zijn voor de stervelingen: diefstal, overspel en leugen. De stervelingen menen dat de goden geboren zijn evenals zij, en kleren, een stem en gestalte hebben als zij. . . ja, als de ossen en paarden en leeuwen handen bezaten en kunstwerken konden scheppen, zoals de mensen, zouden de paarden de goden als paarden afbeelden, de ossen daarentegen als ossen. De Ethiopiërs maken hun goden zwart met stompe neuzen; de Thraciërs zeggen dat de hunne blauwe ogen en rood haar bezitten. In werkelijkheid hebben de mensen nooit iets zekers aangaande de goden geweten en zullen dat ook nooit weten. De goden hebben echt niet vanaf het begin alles aan de stervelingen geopenbaard, maar mettertijd vinden mensen zoekend het betere.

Als vrouwen vrouwen

mannen mannen vrouwen

vrouwen vrouwen

mannen mannen vrouwen

vrouwen geman man

oh vrouw

oh man man

oh man..

11:46 Gepost door enscho in Filosofie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

porn and sex!!

Stoer

OOTMARSUM

een

Kunstzinnige stad.

Investment in ART.

maar lief.

11:11 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-09-11

ik ben een kwetsbaar grasje!

 

 

Ik ben een jong vogeltje, ik ben een vlinder, ik ben een steen, ik ben een libel en ik ben de vogel, die de libel eet, ik ben een kikker en ik ben de slang, die de kikker eet, ik ben een uitgehongerd kind in Oeganda en ik ben de wapenhandelaar in Oeganda, ik ben lid van het politbureau en ik ben de stervende in het werkkamp.

Ik ben een12 jarig meisje, vluchteling op een bootje, die zichzelf verdringt in de oceaan na  verkracht te zijn door een zee piraat en ik ben de zee piraat, mijn hart is nog niet in staat om te zien en lief te hebben…….

Noem me bij mijn ware namen, zodat ik kan ontwaken opdat de deur van mijn hart open kan blijven, de deur van mededogen.

11:45 Gepost door enscho in Liefde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

een bodhisattva!

 

Wat is een Arhat (arahat)? Wat is het nirvana (nibbana)?

Een Arhat is iemand die onwetendheid en verstorende emoties (boosheid, gehechtheid, jaloezie, trots, etc.) voor eeuwig uit zijn geest heeft verwijderd. Bovendien heeft hij alle karma, dat een wedergeboorte in de cyclus van telkens terugkerende problemen (samsara) zou kunnen veroorzaken, gezuiverd. Zo iemand vertoeft in een toestand van vrede, voorbij alle verdriet en lijden, die nirvana of bevrijding wordt genoemd.

Wat is 'bodhi' of 'volledige verlichting'?

Behalve het verwijderen van onwetendheid, verstorende emoties en karma uit de geest, heeft een boeddha ook de indrukken van deze onzuiverheden verwijderd. Een boeddha heeft dus alle bezoedelingen gezuiverd en al zijn goede eigenschappen ontwikkeld. De staat die daarvan het gevolg is, wordt volledige verlichting genoemd.

Wat is een bodhisattva? Een toegewijd wezen?

Een bodhisattva is iemand die spontaan en voortdurend de wens heeft om het welzijn van alle voelende wezens te realiseren, en om dat te kunnen doen, streeft een bodhisattva naar de volledige verlichting als een Boeddha. Door het pad te beoefenen dat vooral bestaat uit een combinatie van mededogen (compassie) en wijsheid, kan zo iemand een Boedha worden.
Er zijn verschillende niveaus van bodhisattva's, overeenkomstig hun niveau van realisatie. Sommigen zijn nog niet vrij van het rad van wedergeboorte, anderen wel (de Arya's - zie beneden). Deze arya-bodhisattva's kunnen vrijwillig kiezen opnieuw te worden wedergeboren om anderen te helpen. Dit gebeurt door hun kracht van mededogen. Ditzelfde geldt ook voor boeddha's, die in staat zijn om emanaties van zichzelf in de gewone wereld te zenden, en andere wezens te helpen.

Wat is een Arya, een superieur of een edel mens?

Dit is iemand die een directe realisatie van de leegte heeft. Zo'n realisatie vindt plaats vóórdat men Arhat of boeddha wordt. Door de wijsheid die de leegte realiseert verwijdert men onwetendheid, verstorende emoties, karma en de indrukken daarvan. Hierdoor kan een Arya, met de benodige positieve energie, de bevrijding en de verlichting bereiken.

Wat is een Boeddha?

11:33 Gepost door enscho in Spiritualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-11

esoterie!

 

 

Esoterie 
Esoterie staat tegenover exoterie. Dat laatste wil zeggen dat alle kennis en wetenschap voor iedereen makkelijk en publiek toegankelijk is. Wat is dan esoterie? In mij aloude Koenen staat dat esoterisch ‘voor ingewijden’ betekent, afgeleid van het Grieks esoterikos = verder naar binnen en esoterisme is de neiging tot groepsvorming, alleen voor ingewijden. De dikke van Dale spreekt over ‘geheim, bestemd voor de ingewijden, de deskundigen’. De ‘Encyclopedie van de mystiek en de mysteriegodsdiensten’ van John Ferguson (vert. Simon Vinkenoog, niet meer nieuw verkrijgbaar) vermeldt: ‘De esotericus onderkent als fundamentele benaderingswijze de wereld van energieën, die achter alle gebeurtenissen in de wereld van verschijnselen en de menselijke evolutie schuilgaat; deze energieën bewegen en werken onder de Wet van Oorzaak en Gevolg … Gebeurtenissen, voorvallen en stoffelijke verschijnselen van iedere soort zijn slechts symbolen van wat er in de innerlijke werelden gebeurt en deze werelden betreedt de esotericus ten einde zijn waarneming te vervolmaken. Alles wat bestaat is, volgens de esotericus, in werkelijkheid geest in openbaring.’

 

Dit  is toch wel een hele mond vol om eventjes tot je door te laten dringen. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat ieder mens in feite zelf zijn eigen wereld creëert door middel van zijn innerlijke wereld, door middel van zijn gedachten en innerlijke beeldvorming. Je hebt een bepaald beeld voor ogen van wat je wilt of je gedachten cirkelen rond een bepaald idee. Tien tegen één dat je beeld of je idee na kortere of langere tijd werkelijkheid wordt. Wat gebeurt er dan in het geval het zich toch niet manifesteert? Dan zit er ergens toch een foutje in de regie, je wilt het niet echt of je hebt tegenstrijdige gedachten of beelden of een dringende onderliggende wens wordt wel gemanifesteerd. 
Ik besef dat al het bovenstaande goed zweverig klinkt, terwijl ik nu juist niet zweverig wil overkomen, maar dat komt omdat het binnen de esoterie om innerlijke verbeeldingskracht gaat, dus dat wat niet met het verstand beredeneerd wordt. Het is in feite ongrijpbaar en ieder mens heeft zijn eigen beeld bij een bepaald symbool of begrip.

 

Zinvol toeval
De Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung omschrijft het door de moderne wetenschap nog onverklaarde verschijnsel synchroniciteit als het ‘zinvolle toeval’ van twee gebeurtenissen die zonder oorzakelijk verband tegelijkertijd plaatsvinden en onder andere Joseph Jaworski schreef er een zeer leesbaar boek over. Een voorbeeld van synchroniciteit is bijvoorbeeld het verhaal dat Jung’s cliënte een droom vertelt over een scarabee en er op dat moment een grote kever via het open raam op de vensterbank komt zitten. Zo ook met de I Tjing. Door middel van het gooien van duizendbladstelen of munten krijg je het antwoord op een vraag aan het orakel, en wel het antwoord wat je op dat moment zeer nodig hebt.

 

Ik ervaar zelf ook soms synchronistische gebeurtenissen. Een voorbeeld hiervan is dat ik mijzelf op dit moment bezig houd met het bestuderen van mythen en oude mysteriën. Ik liep onlangs een kringloopwinkel binnen en tussen de oude boeken vond het enige esoterische boek wat er op dat moment daar in voorraad was, namelijk: ‘Mythen en Bewustzijn’ van Joseph Campbell en Bill Moyers, voor een zeer schappelijk prijsje. Uiteraard gekocht en thuis meteen gaan lezen. Het is de transcriptie van een interview van Moyers met Campbell, dat in 1990 is uitgegeven als boek behorende bij een Teleac-cursus, die dat jaar op tv was.

 

Je zou kunnen zeggen, ahum, na bijna twintig jaar is dat natuurlijk informatie uit de oude doos. Niets is echter minder waar! Dat is nu juist esoterie. De oude mythen, vooral de scheppingsmythen, van volkeren over de hele wereld bevatten beelden en symbolen die alle mensen nu nog steeds als een soort collectieve erfenis in hun dromen, verhalen en theaterstukken met zich meedragen. Dit zijn de ‘archetypische’ beelden, zoals boom, slang, hemel, aarde, vuur, huwelijk, schepping, enz. Joseph Campbell wordt beschouwd als de belangrijkste deskundige op het gebied van mythologie en hij schreef er diverse boeken over. Met name ‘De held met de duizend gezichten’ is een goed voorbeeld van een inmiddels klassiek geworden everseller, waarbij hij veel informatie geeft en diep ingaat op de mythen der mensheid.

 

Education permanente
Zo komen er soms boeken op mijn pad, waaraan ik niet of nauwelijks aandacht had besteed als ik niet met dat onderwerp bezig was geweest. Juist die onverwachtheid van het vinden van zo’n boek geeft mij een enorme kick. Als ‘esoterische’ boekhandelaar, dito schrijfster en dito vertaalster heb ik toch wel het een en ander gelezen in de loop der jaren, maar ik merk ook dat mijn belangstelling steeds verschuift. En soms vind ik in stoffige antiquariaatjes of iets moderner op het internet precies het boek wat ik op dat moment nodig heb om verder te kunnen. ‘Verder kunnen?’ zal de oplettende lezer(es) zich wellicht afvragen, verder waarmee? Dat is nou ook zoiets met esoterie, dat je er steeds dieper in kunt duiken, dat je er constant van leert, een soort education permanente en dat het je een spiegel van je eigen bewustzijnsgroei voorhoudt.

 

Heidens of heilig?

Maar waarom spreekt mijnheer van Dale dan van ‘geheim’? Inderdaad was in oude tijden het bestuderen van de mythen, het toepassen van alchemie, het werken met de kabbala en met magie, niet voor het gewone volk weggelegd. Zeker niet toen de vroege kerkvorsten al deze ‘wetenschappen’ in de ban deden en zij ondergronds moesten doorvechten om de leringen door te geven. Helaas hebben het jodendom, het christendom, de islam en de patriarchale samenleving al deze dingen tot zonde verklaard. De heilige plekken, voorwerpen, feesten en verhalen van vóór onze jaartelling werden als heidens beschouwd en dit moest allemaal vernietigd worden. En dat is tot op zekere hoogte ook gebeurd. Gelukkig bleven er wel een aantal esoterische stromingen van deze godsdiensten over en deze zijn er nog steeds. Dat zijn bijvoorbeeld de Kabbala, de Gnosis, het Mystieke Christendom en het Soefisme. De laatste jaren zijn er dan ook heel wat boeken vanuit deze stromingen verschenen.

 

(Heel) vroeger werd op scholen per definitie Grieks en Latijn gegeven, met de daarbijbehorende culturele en mythologische verhalen. Nu zijn deze talen alleen voorgehouden aan de gymnasiumafdeling van het VWO, zodat andere leerlingen hiervan verstoken blijven. De Renaissance werd destijds beschouwd als de wedergeboorte van de kunst en cultuur van de klassieke Griekse en Latijnse oudheid. Hoe kun je zonder gymnasiumopleiding nu toch van de vruchten van de oude mythen en mysteriën proeven? Ook hier is het boek weer de uitkomst, omdat er toch veel oude geschriften zijn bewaard gebleven, werden heruitgegeven of opnieuw bewerkt. Veel levensbeschouwelijke stromingen en hun schrijvers doken doelbewust in deze materie om deze te behouden voor het nageslacht. Met name Helena Petrovna Blavatsky vanuit de Theosofie, Rudof Steiner vanuit de Antroposofie en Jan van Rijckenborgh vanuit de Rozekruizers.
 

Het gebied van de esoterie is dus nogal veelomvattend (veel meer dan nu eventjes in dit stukje vermeld wordt). Het is tegenwoordig voor iedereen toegankelijk, voor een ieder op zijn of haar eigen niveau. Het biedt genoeg voedingsbodem om interessante nieuw verschenen boeken of oude getrouwen in de toekomst nader in deze rubriek te gaan bekijken.

18:40 Gepost door enscho in Spiritualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

fenomenologie!

 

 

 

Husserl verzet zich tegen zowel het empirisme als het rationalisme. Fundamentele kennisbron is volgens hem noch waarneming, noch rede, maar de zuivere aanschouwing van wat ons in het bewustzijn is gegeven.

Zijn devies luidt: men moet de fenomenen zelf laten spreken. En om de fenomenen voor zichzelf te laten spreken moet men een methode toepassen die het bewustzijn ontdoet van storingsbronnen: de fenomenologische reductie.

Husserls begrip van fenomenologie heeft ondanks, maar meer nog dankzij, de vele en uiteenlopende kritieken die ze heeft opgeroepen een beweging losgemaakt die is uitgegroeid tot een zwaarwegende stem in het corpus van de filosofie. Veel filosofen en wetenschappers, maar ook ethici en politici, plaatsen ons nog steeds vaak voor de keuze tussen allerlei extremen: je bent subjectief of objectief, empirist of rationalist, relativist of absolutist, moreel of pragmatisch, cognitivist of emotionalist, etc. De fenomenologie biedt interessante uitwegen uit dit soort dualismen en (schijn)dilemma's en opent nieuwe perspectieven op het leven en de werkelijkheid.

In deze bundel komen tien belangrijke vertegenwoordigers van de fenomenologie aan bod: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt, Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Jan Hendrik van den Berg en Charles S. Peirce. Zij hebben allen op hun eigen manier een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze beweging en zijn voor veel hedendaagse filosofen en niet-filosofen een grote bron van inspiratie.

18:11 Gepost door enscho in Filosofie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-09-11

Seneca

Ik schrijf je dit keer wat later terug dan gebruikelijk. Niet dat ik druk bezet zou zijn; dit is altijd een vals excuus. Het zijn nooit de bezigheden die een mens opzoeken; drukte zoeken mensen altijd zelf op, en dan prijzen ze zich nog gelukkig ook dat ze het zo druk hebben! Nee, de vraag die je stelde komt ook aan de orde in een boek over de ethiek waar ik mee bezig ben, en ik heb een tijd geaarzeld of ik je zou laten wachten tot ik daarbij aan de door jou gestelde vraag toe was. Maar nee.

Waar gaat het om? Is het goede iets stoffelijks, vraag je. Ja, dat is zo, en hetzelfde geldt ook voor emoties. Kijk maar wat voor invloed iemands boosheid of wreedheid heeft op zijn gezichtsuitdrukking, of hoezeer dapperheid uit iemands ogen straalt. En doet vreugde ons niet juichen, en houdt gematigdheid ons juist niet tegen? Omdat alleen lichamen een dergelijke invloed kunnen uitoefenen, zijn deze emoties stoffelijk.

Leuk allemaal, hoor ik je zeggen: maar wat moet ik hiermee? Inderdaad; kennis van dit soort zaken maakt een mens niet wijs maar geleerd. Echte wijsheid is een veel simpeler iets, maar wij plegen onze energie te spenderen aan dit soort overbodige vraagstukken. Dit leren we omdat het voor de school moet, niet omdat het van nut is voor het leven (Non vitae sed scholae discimus). Gegroet!

10:03 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-11

Taal het invalide gereedschap tot oorlog en afweer.

Ik weet niets.

Ik denk dat ik weet.

Wat ik weet is niet wat het is.

Weten we wel wat het is.

Het is is niet te kennen.

We doen ons best er wat van te verstaan.

Met lege handen staan we hier.

Trillende lege en niet alleen handen.

Opeengestapelde massieve verlangens.

Woede en verbitterd laat maar.

Laat en laat het gaan.

Los en zijn zonder taal.

Het is wat het is zonder naam en inhoud.

Een grote universele leegte.

En toch toch ben je er.

Ik voel het en je laat het me voelen

Als kippenvel....

13:45 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-04-11

Een drama in Alphen a.d Rijn?

Het Drama in Alphen aan de Rijn.

 

Hoe begin ik met te vertellen wat ik ervaar na het drama in Alphen aan de Rijn? Hoe is de reactie van de media en een deel van het toeristisch aandoende publiek? Er is in Alphen een drama ontstaan vanuit een al langer aanwezig drama. De 24 jarige Tristan van der Vlis staat voor het onbegrepen onmachtige lijden, wat in onze snelle ambitieuze wereld niet wordt waar genomen. De wereld, vertolkt door de media, classificeert een mens als Tristan als gek idioot en gestoord. Ik kan jullie verzekeren dat deze Tristan is geboren met een groot hart, verlangend naar het geven van liefde, in een vaak harde en harteloze wereld. Ook ben ik er van overtuigd dat het een zeer gevoelige jongen was, onmachtig en gekwetst in het niet kunnen uitdrukken van zijn gevoelens. We zien een wereld van computerspellen, bilboards, films waar meestal het doel niet creativiteit maar het vergaren van geld is. Ook hij ziet en neemt waar wat er zich afspeelt in de wereld van banken en bonussen als voorbeeld voor de Nederlandse zakenwereld. De hele westerse wereld is ten prooi gevallen aan het egocentrische gevoel van nooit genoeg. We weten allen dat er intens diepe onvrede ten grondslag ligt aan dit egocentrische nooit genoeg. Het lijkt er op dat we in deze wereld zeker als gevoelige mensen alleen kunnen bestaan door ons meer en meer te verharden. Dit verharden laat zich zien door de politieke aannames het vergroten van veiligheid, meer agenten op straat en hogere en hardere straffen. Mensen als Tristan en er zijn veel meer mensen als Tristan die wellicht de agressie en woede op zichzelf richten, je hoeft maar te luisteren naar de hoeveelheid depressieven in het land, raken steeds verder af van de liefde die ze ooit misten. We leven in een wereld die onderdrukt, verdringt en ontkent van dat geen we als gevolg van eigen doen achter ons laten. Het werkt als een Oeroboros de slang die in zijn eigen staart bijt en de gepijnigden zonder besef van schuld ontkennend achter zich laten. Het is een vicieuze cirkel van verharding, snelheid, onbegrip, niet aftgestemdheid, egocentriciteit en liefdeloosheid met wanneer het weer eens te laat is grote kreten van onbegrip en wijzen met de vinger.  Ik heb een diep medelijden met mensen als Tristan die in het spoor van onze kapitalistische maatschappij de liefde waarnaar ze hunkeren niet krijgen.

10:42 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-03-11

Vrijheid

 

 

Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.

De afgelopen weken moet ik regelmatig huilen over de schreeuwende pijn die zich in de wereld voltrekt.

Dit lijden raakt me diep en raakt  ook mijn eigen pijn wat  een uitweg kan zoeken naar bevrijding.

Het is geen straffende god het is natuur.

Het is daarnaast mensenwerk.

Mensen welke lijden creeëren om te leren.

Vrij is vrij vanuit binnen zowel als vanuit buiten.

Vrij is weten waarom en waardoor.

Vrij is mededogen en medeleven.

Vrij is verantwoordelijk zijn voor allen.

Liefde is vrij

Vrij is liefde.

 

10:07 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-03-11

Geert Wilders democratie versus vrijheid!

 

 

De linkse bende.......

Geen hoofdbedekking in het openbaar vervoer......

De linkse bende........

Respectloos.........

Stemmingmakerij...........

Manipulatie van de onbedachtzamen.....

Politiek een vorm van vooral machtswellust.....

Debat; zinloze oppervlakkige ongenuanceerde bezigheid.

Politiek; Heilloze weg van de verdeeldheid......

Democratie; Samenlevingsvorm van de egocentriciteit.....

Politicus; Motiveerder/ster van uitvergrote deelaspecten.....

Maar wat dan?????????

 

Vaak worden vrijheid en democratie met elkaar in verband gebracht. Tijdens de omwenteling in Oost-Europa werden bijvoorbeeld leuzen geroepen waarin men vrijheid en democratie eiste. Is er een relatie tussen vrijheid en democratie? Vrijheid gaat over de toestand dat individuen bepaalde dingen mogen doen, zonder daarin door anderen beperkt te worden. Democratie gaat over de manier waarop de wetten van de overheid tot stand komen. Vrijheid en democratie betekenen dus zeker niet hetzelfde. Vrijheid betekent dat er zodanige wetten zijn dat een ieder vrij is en democratie betekent dat wetten tot stand komen op basis van "de meerderheid beslist". Het feit dat er in een bepaald gebied democratie heerst zegt er nog niets over of de mensen in dat gebied vrijheid hebben. Er kan binnen een democratie een bepaald mate van vrijheid zijn, omdat genoeg mensen daarvoor gestemd hebben. Maar als genoeg mensen daarvoor stemmen kunnen er ook bepaalde vrijheden worden ingeperkt door middel van wetten. Geen enkele vrijheid wordt gegarandeerd door democratie. Daarom is het nu juist zo dat democratie onverenigbaar is met vrijheid.

Binnen een democratie legt continu een meerderheid haar wil op aan een minderheid, daarbij de vrijheid van die minderheid ontnemend om zelf te beslissen of ze willen meedoen aan het beleid van die meerderheid. De democratie, net als elke andere vorm van dicatatuur, leidt ertoe dat de ene mens over de andere regeert in plaats van dat iedereen in vrijheid over zijn/haar eigen leven mag beschikken. Het stemrecht binnen een democratie is om twee redenen niet een vrijheid. Ten eerste gaat het niet om vrijheid om over je eigen leven te beslissen, maar om vrijheid om mee te beslissen over alle anderen. Ten tweede oefen je met jouw ene stem geen zeggenschap uit over het beleid van de overheid, omdat je stem verdwijnt in een zee van miljoenen stemmen en dus een verwaarloosbare invloed heeft.

 

 De dingen aan hun natuurlijke loop overlaten.

Wat is hiervoor noodzakelijk?

En aan wat heeft de mens een chronisch te kort?

Dus waar begint vrijheid?

Tussen de buik en het hoofd?

Het hoofd creëert onverbonden ideeën.

 

 

Democratie is in onze tijd een nieuw heiligdom dat door velen vereerd wordt. Maar wat is er zo rechtvaardig aan democratie? Democratie heeft tot gevolg dat men een actie als moreel aanvaardt als er genoeg mensen voor stemmen. Een wet zou rechtvaardig zijn, niet omdat die gebaseerd is op een fundamenteel rechtsbeginsel, maar omdat een aantal mensen ervoor gestemd hebben. Zouden moord en verkrachting ook rechtvaardig worden als er democratisch een wet wordt aangenomen die dat goedkeurt? En als democratie dan werkelijk de juiste maatstaf zou zijn voor hoe mensen binnen een maatschappij met elkaar om behoren te gaan, waarom wordt het dan niet consequent toegepast? Als je op straat wandelt en je komt twee dieven tegen die erover willen stemmen of ze van jou belasting mogen heffen en jij stemt tegen en zij stemmen alletwee voor, mogen ze je dan bestelen? Als je het democratische principe consequent zou toepassen zou het antwoord ja zijn.

 

                                          Wie heeft een antwoord?

 

 

 

 

GANDHI:

"Het maakt niet uit voor de doden, de wezen en de daklozen, of de puinhoop is aangericht in naam van de dictatuur of in naam van vrijheid en democratie."

09:29 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-03-11

Shanti Devi en een belofte aan ons zelf.

                        

Alle vreugde in de wereld, komt voort uit de wens dat anderen gelukkig mogen zijn.

Al het lijden in de wereld komt voort uit de wens dat ik zelf gelukkig mag zijn.

                   Shanti Devi 

                                       

                                  We beloven aan onszelf..

Sterk te zijn zodat niets onze zielerust kan verstoren

Gezondheid, geluk en welvaart toe te wensen aan ieder die we ontmoeten

Onze vrienden te laten voelen dat elk van hen iets waardevols in zich heeft

Het positieve in elke ervaring te zien en ons optimisme te uiten

Even enthousiast te zijn over realisaties van anderen als over de onze

De misstappen uit het verleden te plaatsen en ons te verheugen over verwezenlijkingen in de toekomst

Verdriet niet onnodig los te laten op anderen maar elk levend wezen dat we tegenkomen aan te zetten tot vreugde

Ons de nodige tijd te geven om te verbeteren zodat we niet de tijd hebben om anderen te bekritiseren

Ons over andermans paniekreacties te zetten met grootheid, te nobel te zijn voor hun woede en met vreugde hun verdriet te bejegenen

Het beste over ons zelf te denken en dit aan de wereld laten weten, niet in grote woorden maar in grote daden.

Te leven in het vertrouwen dat de wereld aan onze zijde is of zal zijn, ooit en eens ieder zich bewust is dat we het beste voor hebben met allen en binnenin ons het goede een vruchtbare grond vind.

Gebaseerd op I promise myself van Christian D. Larson

 

08:48 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-02-11

Gene Sharp

                                                     Acties

Geweldloze actie is voor Sharp niet alleen een academische aangelegenheid geweest. Hoewel het wetenschappelijke onderzoek ervan altijd zijn belangrijkste bezigheid was, is Sharp zelf ook bij een aantal acties betrokken geweest. Al als student was dit het geval. Verder was Sharp in de jaren vijftig enige tijd secretaris van A.J. Muste, een bekende persoonlijkheid uit de Amerikaanse geweldloosheidsbeweging. Zijn belangrijkste praktische activiteiten dateren echter van veel later, hoewel Sharp, zoals hij zelf zegt, nooit rechtstreeks aan een campagne heeft deelgenomen. Dit wil niet zeggen dat hij geen belangrijke invloed heeft gehad. Sharp is diverse keren in het Midden Oosten geweest en heeft daar zowel voor Palestijnen als voor Israëli’s lezingen en workshops gegeven.

Zijn belangrijkste bijdrage aan de praktische geweldloze strijd is evenwel het boekje From dictatorship to democracy, dat inmiddels in vele talen vertaald is (evenals trouwens veel ander werk van Sharp). Het is een beknopte handleiding voor geweldloze actie en heeft inmiddels bij veel acties en bewegingen zijn waarde bewezen. Sharp schreef het in 1983 op verzoek voor de Birmese democraten. Aanvankelijk werd het in delen als een soort feuilleton in Thailand in een Birmese krant gepubliceerd. In 1993 werd het er ook als boek uitgegeven. Ook werden er door het Albert Einstein Instituut in Thailand en Birma aan leden van de Birmese oppositie "jungle workshops" in geweldloze actie gegeven.

12:24 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-02-11

Moammar al Kadhafi

MOAMMAR al KADHAFI..................................

 

De basis van geluk is vrijheid. Als jij vrij bent dan ben je gelukkig. De vraag die dan volgt is wanneer ben je vrij, wanneer ben je gelukkig?

 

  1. Superbia
  2. Avaritia
  3. Luxuria 
  4. Invidia
  5. Gula
  6. Ira
  7. Acedia                      

 

  1.     "de mens is een koord gespannen tussen de übermensch en het dier".          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:28 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-02-11

Montaigne

Overigens wat wij doorgaans vrienden en vriendschappen noemen, zijn slechts kennissen en vertrouwelijkheden, die toevallig of met opzet zijn aangegaan en door middel waarvan onze zielen zich met elkaar onderhouden. Maar in de vriendschap waarover ik spreek, vermengen zij zich en smelten samen tot een geheel, een zo’n omvattend geheel, dat zij uitgewist worden en er geen zweem overblijft van hetgeen waardoor zij aanvankelijk met elkaar werden verbonden. Als men bij mij aandringt om te vertellen waarom ik van hem hield, kan ik alleen maar zeggen: omdat hij hij was en ik ik.

12:37 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-02-11

Bestemmingsplan lot!!!

 

 

                                                                                    

De opvatting van de bestaanscontingentie staat lijnrecht tegenover de overtuiging van de lotsbestemming die leeft in verschillende wereldreligies. De christelijke traditie kent het begrip ‘goddelijke voorzienigheid’: God heeft een bestemmingsplan met zijn Schepping in het algemeen en ieder individu in het bijzonder. Sommige christenen zien iedere gebeurtenis in hun leven als een vorm van goddelijke voorzienigheid. Volgens deze gelovigen ‘stuurt’ God hun leven in de richting van de bedoeling ervan.

 

                                      

                                                                                               

Het is een verplichte cursus. Alleen de tijd waarop je hem doet, staat jou vrij. Vrije  wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een bepaald moment wilt doen

 

 

                                                                                               

Priester:   Wat er in een mensenleven gebeurt, staat al geschreven. De mens moet door  het leven bewegen zoals zijn   lotsbestemming het wil.

            - Oude man: Ja, en ieder mens is vrij om te leven zoals hij verkiest. Hoewel ze tegengesteld lijken, beide zijn waar. (lacht….) Ik begrijp het niet…

 

 

De oude man kan het verstandelijk niet be-grijpen, maar er is een innerlijk weten in hem dat zegt dat beide opvattingen waar zijn.

 

 

 

 

 

 

“Een rivier, die vanuit zijn bron in de bergen door allerlei landschappen stroomde, bereikte eindelijk het zand van de woestijn. Hij had al vele hindernissen gepasseerd en probeerde nu ook de woestijn te doorkruisen. Maar hij merkte dat zijn water wegzakte in het zand, hoe snel hij ook stroomde. Toch was de rivier ervan overtuigd dat het zijn bestemming was om de woestijn te doorkruisen. Maar er leek geen weg te zijn. Het zand slorpte gulzig al het water op.

 

Nu fluisterde een verborgen stem die uit het zand zelf kwam: 'Zoals de wind de woestijn kan oversteken, zo kan de rivier het ook.' Dit kon de rivier niet geloven. De wind kan vliegen en zo de woestijn oversteken. Maar een rivier kan alleen maar stromen.

 

De stem uit het zand zei: 'Toch kun jij ook vliegen, als je dat wilt. Je moet je door de wind laten opnemen, en die draagt je over de woestijn heen naar je bestemming.' Dit idee kon de stroom niet aanvaarden. Zich laten opnemen door de wind en zich laten dragen? Hij wilde zijn persoonlijkheid niet verliezen. Zijn eigen ik zou helemaal verdampen! Goed beschouwd zou hij dan geen rivier meer zijn, want een rivier stroomt op eigen kracht.

 

'Maar wat wil je dan?' zei de stem. 'Als je hier blijft stromen, zul je of helemaal verdwijnen in het zand of je zult een modderpoel worden! Je moet je laten meenemen door de wind; die draagt je over de woestijn en laat je dan weer los. Daarginds, in de bergen, zal hij je als regen laten vallen en zo wordt je weer tot stromend water. Je geeft jezelf nu prijs als rivier, maar het wezenlijke deel van je wordt meegedragen en zal straks opnieuw tot levend water worden.'

 

Zo sprak de stem tot de rivier, en toen gaf de rivier zijn damp over aan de armen van de wind die hem teder en gemakkelijk omhoog droeg door de lucht, en hem vervolgens vele mijlen verderop, in de bergen, zachtjes liet vallen als een regen die de aarde drenkt. Daarom wordt er gezegd dat de levensstroom zijn reis alleen kan voortzetten, als hij zich laat meenemen door de wind.”

 

  

 

Wanneer de hemel laag en zwaar drukt als een deksel

Op de kreunende geest, ten prooi aan lange verveling,

En hij vanaf de horizon die de hele cirkel omhelst

Over ons een dag giet die nog triester is dan de nachten;

 

Wanneer de aarde veranderd is in een vochtig cachot,

Waar de Hoop, als een vleermuis,

Wegvliegt met zijn verlegen vleugel fladderend tegen muren,

En zijn hoofd stotend tegen verrotte plafonds;

 

Wanneer de regen zijn immense sluiers uitspreidt,

Tralies van een immense gevangenis imiterend

En een zwijgend volk van infame spinnen

Zijn netten spant in het diepst van onze hersenen,

 

Springen ineens klokken op in razernij

En lanceren een afschuwelijk gehuil naar de hemel,

Net als zwervende geesten zonder vaderland

Die halsstarrig beginnen te kermen.

 

 En lange lijkwagens, zonder tamboer noch muziek,

Passeren langzaam in mijn ziel; de Hoop,

Overwonnen, huilt, en de vreselijke despotische Angst,

Plant zijn zwarte vlag op mijn voorovergebogen schedel.

 

 

13:37 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-02-11

Vechten-onmacht-onvrede-stilte-angst-weten-ingaan de tijd.

Liefde = God = Liefde

God is god is is God is God god godmens Mensgod

Angst = angst = angst

Liefde bouwt op

Angst breekt af

Liefde laat los

Angst houdt vast

Liefde heelt

Angst maakt ziek

Liefde opent je handen

Angst laat je vuisten ballen

Liefde is vertrouwen

Angst is wantrouwen

Liefde heeft een zachte stem

Angst schreeuwt

Liefde is zien

Angst maakt blind

Liefde is horen

Angst is doof

Liefde accepteert

Angst wijst af

Liefde is geestelijke rijkdom

Angst is geestelijke armoede

Liefde is liefde

Angst is haat

Roerloze tijd

Hoofdstiltetijd

11:12 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

25-01-11

Marsepein

 

 

 

als je in uiterste individualiteit, in afzondering dus van
al het andere en al het mogelijke, in     intense eigenheid dus ook, die
hard lijkt als diamant en optimaal tijdweerbarstig als leegte, als
je daar op zoek gaat naar feiten en ontdekt hoe stuurloos
je ogen dansen in hun kassen en hoe verstrikt je denken
zit in andermans gedachten, is de conclusie gauw
getrokken dat de hersenschim die je zelf ..
            op de troon hebt geholpen,
je uit handen is gevallen,
uit je hoofd is
gedampt

wat je misschien jammer vindt maar je wel bevoorrecht,
bevrijd als je bent van zorg om zelf en van verleden dat bindt aan
gewoonte             en van schaamte om schamele vertoning
bij naaktheid; en wat je in die toestand gewaar wordt?
mist misschien of regen of de vuurspuwende kop
van de tijd, of, als je een gelukkige bent, het
aanbrommen van de goedertierenheid
van de aandrijfster, voor wie je
rouw om eigen afwezigheid
voldoende kan zijn
om toch

aan te leggen aan je hart

zand te strooien over je ziel

je holte te vullen met marsepein
 

 

15:29 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-10

Write

i
want
to
write
but
all
i
can
do
is
clean
.

11:00 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-10-10

Enige uitspraakjes.

"Een van de weinige redenen waarom maar weinigen van ons ooit actief optreden in plaats van alleen maar te reageren, is dat wij voortdurend bezig zijn onze intense opwellingen te onderdrukken."

 

"Verwarring is een woord dat we bedacht hebben voor een orde die we nog niet begrijpen."

 

"Voor een kunstenaar zijn slechte omstandigheden net zo vruchtbaar als goede, soms zelfs vruchtbaarder."

 

"We praten over noodlot alsof het iets zou zijn dat zich op ons wreekte; wij vergeten dat iedere dag dat wij leven wijzelf ons noodlot scheppen."

 

"Het leven, zoals dat wordt genoemd, is voor de meesten van ons een lang uitstel."

 

"Hoop is een slecht ding. Het betekent dat je niet bent wat je wilt zijn."

 

"Iemands bestemming is nooit een plaats, maar eerder een nieuwe manier van kijken naar dingen."

 

Aan het leven moet betekenis worden gegeven vanwege het voor de hand liggende feit, dat het geen betekenis heeft."

 

De dood is de robot die de wereld van het doen regeert."

 

De meeste mensen hebben een deksel op hun put, niet?

10:09 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-10

Opnieuw schrik in mijn leven.

Onderweg van München via Milaan naar het zuiden van Genua. In de laatste vakantie week 3 nachten geleden aan enorme buikpijn midden in de nacht en gedachten gemaakt over op welke wijze verder. Bij thuiskomst direct afspraken met de huisarts en verwijzingen voor uroloog en maag dikkedarm specialist. Vandaag is het laatste onderzoek op een positieve wijze afgesloten, gelukkig. Er zijn dan sterke gedachten rond vooral het missen van mijn elf jarige meid. Verder is het gevoel met verwijzing naar de dood en de onwetendheid wat het resultaat is precies het gevoel zoals ik dit meer en meer voel t.a.v.het leven. Er is een voortdurend zoeken naar zekerheid welke op geen enkele wijze zeker is. We leven het leven op de grens van leven en dood zonder zekerheid  over de afloop. Om deze gevoelens niet te hoeven ervaren zijn er de oefeningen van geloof, hoop, en in mindere mate liefde ontdekt.

14:39 Gepost door enscho in Persoonlijk onderzoek | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

31-08-10

De goede bedoelingen!

De goede bedoelingen.

 

Het wonderlijke van je persoonlijkheid is, dat hij je het idee geeft dat je zelf handelt vanuit een plaats van “goed” en “onschuld”, en dat hij je tegelijkertijd op meesterlijke wijze kan laten geloven dat anderen dat niet doen. Bovendien is er een soort van verwondering dan wel onbegrip dat andere mensen dit goede in jou niet zouden herkennen en het op allerlei manieren proberen aan te vallen, onderuit halen niet honoreren. En het is al zéker niet iets wat je in twijfel zou moeten trekken! Op basis hiervan ben je vriendelijk, aardig meelevend enz. en verwacht je “logischerwijze” veiligheid en acceptatie dan wel liefde terug.

Het levert je alleen niet op waar je naar op zoek bent. Het is het beeld dat jij “goed”bent in een overigens “slechte”wereld, en die wereld honoreert vervolgens niet jouw onschuld. Kijk maar eens hoe vaak je je niet teleurgesteld, tekort gedaan, onderuit gehaald, niet gewaardeerd of geaccepteerd, onrechtvaardig behandeld, afgewezen voelt terwijl jij het zo goed bedoelde ( en dat vervolgens de ander verweet). Dat rammelt aan dat zelfbeeld en dat is behoorlijk vervelend en irritant, dat merk je. Je eigen reacties daarop ken je ongetwijfeld bijzonder goed. En het is bovendien iets wat aan de basis staat van zo’n beetje al je interpretaties. Het impliceert ook meteen het meest basic verwijt dat je de ander maakt: jij kan zeggen of vinden dat ik…….., maar daar zit je gewoon goed naast wánt ik ben goed en onschuldig. Er is dus iets met de ander. Jou kan niet verweten worden, jij handelt vanuit de beste bedoelingen. Er is dus ook geen reden voor jou om naar jezelf te gaan kijken.( En dat je jezelf wellicht in de praktijk geleerd hebt om daar snel een draai aan te geven doet aan dit principe niets af). Dat de ander precies het zelfde proces vanuit zijn perspectief doorloopt en dit dus nooit opgelost kan worden, zou het begin van twijfel over het hele principe moeten zijn, Maar omdat je jezelf geleerd hebt om het als normaal te zien, probeer je er elke keer weer iets van te maken binnen dat zelfde gedachte systeem. Het tegenovergestelde van een concept over jezelf opzetten ( wat het bovenstaande is) is niet dat het tégendeel waar is, het is dus niet zo dat je niet goed zou zijn, maar gewoon dat het hele concept iets is wat je jezelf hebt aangeleerd en als input voor zelfbeoordeling hebt genomen, en dus ook weer los kunt laten. Een persoonlijkheidsconcept is immers altijd een geadopteerde drijfveer om te kunnen blijven oordelen. Hoe je loslaat? Gewoon, door dit goed in jezelf te herkennen, dan zie je wat het werkelijk waard is. Je kunt niet serieus geloven en energie steken in wat zo doorzichtig is en niet blijkt te werken, alleen heb je er tot nu toe niet goed naar gekeken en het hele idee niet in twijfel getrokken uit “angst” dat er dan niets zou zijn, of het tegendeel waar zou blijken te zijn.

 

 

 

Wie ben je werkelijk, wat blijft er over als je alles wat je meent dat je hebt opgebouwd: je persoonlijkheid, je succes, je carrière, je relaties enz. even wegdenkt? Wat er dan overblijft, dat is wie je werkelijk bent: je innerlijke Zelf. Rustig en stil aanwezig. Het vult moeiteloos ruimte op die je vrij maakt. Je vindt het in stilte, in loslaten, in vrijheid. In niet langer oordelen en veroordelen of schuldgevoelens versterken.

Je persoonlijkheid is alles wat je Zelf niet is. Opgebouwd uit normen, waarden, regels en ervaringen en als enige doel: dat in stand houden en versterken. De twee zijn dan ook niet met elkaar te verenigen. Het is of-of. Op dit moment stimuleren we het "of" van de persoonlijkheid op een extreme manier. En dat is erg onbevredigend op den duur. 

11:28 Gepost door enscho in Spiritualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-08-10

Van Dualiteit naar Eenheid een weg van Integratie en Struikelblokken.

Integratie in éénheid

Het is in wezen vreemd om te spreken van integratie van het spirituele en het dagelijkse leven want bewustzijn en ervaring zijn twee kanten van dezelfde munt, dezelfde éénheid. Het spirituele en het dagelijks leven zijn één en hetzelfde, want ervaring en bewustzijn bestaan niet los van elkaar. Het spirituele en het dagelijks leven zijn vanaf het eerste moment van de oerknal al compleet geïntegreerd. Toch heeft het woord 'integratie' vanuit verschillende invalshoeken veel betekenis.

Zoeken en zijn

Wanneer we het hebben over het samenkomen van spiritualiteit en het dagelijks leven, dan moeten we een onderscheid maken tussen de situatie van de zoeker en de situatie van de Jnani, de Zelf-Gerealiseerde mens. Een zoeker zoekt Verlichting, Waarheid, Vrijheid, terwijl een Jnani zichzelf kent als Waarheid en de zoekbeweging ten einde is gekomen. Voor de zoeker is spiritualiteit verbonden met zijn zoektocht, voor de Jnani is spiritualiteit het leven zonder zoektocht. Het leven van een Jnani is een integratieproces van het spirituele en het dagelijkse. Sommige leraren zeggen dat de zoeker gewoon het zoeken moet staken. Maar kan je dat als zoeker, of is het staken van je zoektocht dan niets anders dan een strategie om zo toch te vinden wat je zoekt? De natuurlijke weg is wanneer de zoektocht - door diepgaand onderzoek naar Waarheid - vanzelf oplost.

De zoeker

Spiritueel zijn betekent je sensitiviteit en alertheid inzetten om bekend te raken met je bewuste natuur. Je 'bewuste zijn' herkennen - dwars door al je ervaringen heen - als de basis van ieder moment van je bestaan. Daar vertoeven met je bewuste aandacht. Dat is de spirituele discipline, dat is de integratie van het spirituele en het dagelijks leven: het dwars door al je ervaringen heen herkennen van de waarnemendheid in je bestaan.

Meditatie

Om dit proces op gang te brengen kan een meditatie als vipassana je op weg helpen, maar dat is bedoeld als opstapje. Door een tijd lang de vipassana of een andere vorm van meditatie te doen, maak je een begin met de herkenning van je bewuste natuur in je leven. Dat is in ieder geval de opzet achter alle meditaties die gericht zijn op Zelf-Realisatie. Via meditaties word je op weg geholpen om je bewuste natuur ook in je dagelijks leven te herkennen en te blijven herkennen. Het is echter vreemd om van meditatie-beoefening weer een doel op zich te maken, dat is zoiets als iemand die wel eerst een huis bouwt maar dan vergeet om er in te gaan wonen. Meditatie is als een eerste kennismaking, de diepe vriendschap die volgt is de herkenning van je bewuste natuur in je dagelijks leven, in je leven van moment tot moment. Van meditaties naar een meditatief leven, dat is integratie.

Bewuste aandacht

Een andere manier - die in verschillende spirituele tradities naar voren wordt gebracht - om kennis te maken met je bewuste natuur, is door simpelweg je bewuste aandacht te geven aan dat wat je toch al ervaart. Je loopt over straat en voelt hoe je voeten het wegdek raken en de omgeving die je ziet neem je bewust in je op. De geluiden die je hoort, hoor je ook echt. Je drinkt een kopje thee, je voelt de stoom in je gezicht, het warme kopje aan je lippen, de thee je mond in stromen. Zo kan je je bewuste aandacht geven aan alles wat je meemaakt, ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt.

Wees een licht voor jezelf

Door je aandacht te verleggen van je identiteit - wie je bent in de wereld - naar de bewustheid die aan je bestaan ten grondslag ligt, leer je jezelf zien als iets heel anders dan een identiteit, een persoon met een naam en een rol in de maatschappij. Je wordt je bewust dat er iets fundamentelers is dan die identiteit. Dat bewuste zijn, waar nooit iemand in de maatschappij je op zal wijzen, dat is de poort naar spirituele Verlichting. Maar een ieder zal dit zelf moeten onderzoeken, Zelf-Realisatie is alleen voor je weggelegd als je bereid bent om autodidact te zijn, want alleen met jouw ogen kan je zien. Zelfs de ogen van een Guru kunnen je uiteindelijk niet helpen. Zelf onderzoeken en zelf zien is integratie, op die manier komt spiritualiteit tot leven. Wees een licht voor jezelf, zei de Boeddha al eeuwen geleden en in de top 100 van spirituele adviezen staat die uitspraak al jaren op nummer 1.

Zelf-Realisatie

Het bekend zijn met je bewuste natuur is nog geen Zelf-Realisatie, maar het is wel zo'n beetje het enige dat je kunt doen om het Zelf, het Absolute te realiseren. Kunt doen en zal moeten doen, als je werkelijke interesse hebt in Zelf-Realisatie. Boeken en tijdschriften lezen - het nadenken over Zelf-Realisatie - heeft alleen nut als het je op het punt brengt dat je je bewuste natuur 'in levende lijve' gaat ontmoeten. Vanuit een diepe en complete herkenning van je bewuste natuur is het mogelijk om voor eeuwig in het Tijdloze te verdwijnen. Dit laatste boezemt de meeste mensen wat angst in, maar is tegelijkertijd toch waar iedereen naar op zoek is.

De Jnani

Wat betekent Zelf-Realisatie voor je als mens? Wat betekent het als je zojuist ontdekt hebt dat je menszijn in vergelijk tot het Absolute een illusie is, het maya waar de Hindoeïsten het over hebben?

Ben je nog aanspreekbaar? Laat je de moeilijke beslissingen aan het Goddelijke over of denk je toch nog na over het één en ander voordat je een bepaalde weg inslaat? Denk je überhaupt nog na of vertoef je vanaf het moment dat de Zelf-Realisatie tot bloei komt, tot in den eeuwigheid in een gelukzalige, gedachteloze stilte? Kan je nog een 'normaal bestaan' leiden? Zijn er nog angsten en verlangens? Stel je jezelf nog doelen of hou je je daar verre van... als je maar lol en lief hebt? Is er nog een ontwikkeling in je leven? Zoek je een grot op in de Himalaya of trek je de wereld rond om mensen over het fenomeen van Zelf-Realisatie te vertellen? Of ga je, nu je op het spirituele vlak toch niets meer te zoeken hebt, solliciteren bij een organisatie als de Verenigde Naties met de bedoeling om het menselijk lijden te verlichten?

Een Jnani, een Gerealiseerd mens, leeft zoals het hem of haar goeddunkt en uitkomt. Hoe kan het ook anders, hoe zou je anders van een leven van vrijheid kunnen spreken? Je kunt een Gerealiseerde niet binden aan gedragsregels zoals die in de Bijbel of de Koran te vinden zijn. Een Jnani leeft zijn menselijke natuur, zijn natuurlijke intelligentie, zijn natuurlijke compassie.

Zoals het is

Maar een Jnani is ook een mens met een achtergrond met wellicht zelfs emotionele problemen, of problemen van een andere aard. Voor zover die problemen nog oplosbaar zijn zullen ze zich in de loop der tijd waarschijnlijk wel oplossen. Maar er kunnen ook problemen zijn die wellicht nooit opgelost zullen worden. Aan ziektes en sterfelijkheid valt bijvoorbeeld niet te ontkomen, ook een Jnani loopt wel eens een griepje op of sterft misschien aan kanker. In het Absolute zijn er geen problemen, maar in het Relatieve ontkom je er niet aan! En voor een Jnani is het duidelijk dat hij zowel het Absolute als het Relatieve is, zowel Niets als Alles. Dát is non-dualiteit, de essentie van de Advaita Vedanta.

Na Realisatie mag het leven voor het eerst zijn zoals het is, inclusief alle weerstanden, twijfels, angsten, verlangens, je ingeboren intelligentie en karaktereigenschappen. Allerlei neigingen zoals onderdrukte angsten, seksuele obsessies, onvervulde verlangens, voor het eerst mogen ze helemaal gezien worden, je leven zoals het werkelijk is. Het hele gebeuren, alle kleuren van de regenboog plus zwart en wit.

Leven als Liefde

Dat wat de menselijke psyche ooit als zelfbescherming heeft onderdrukt, komt op een gegeven moment naar boven omdat het ineens overduidelijk is dat een zelf, als een afgescheiden ik, niet meer dan een relatieve werkelijkheid is, niet de absolute en onveranderlijke Waarheid van het bestaan. De stoelpoten zijn onder het onderdrukkingsmechanisme van de psyche weggezaagd waardoor die dingen die nooit gezien mochten worden een kans krijgen om op te lossen in het daglicht van het bewuste zijn. In het zien, doorvoelen en doorleven lossen die dingen zich op, als ze recht in de ogen zijn gezien. De basis weerstand tegen het leven heeft zich in de Jnani opgelost in de herkenning van de Liefde die hij of zij is. Wanneer het leven - inclusief alle dynamiek - mag zijn wat het is, leef je als Liefde.

Karma

Het kan zelfs voorkomen dat een Jnani dingen die collectief onderdrukt worden voor de voeten krijgt geworpen - het leven weet dan geen andere manier om die dingen aan het voetlicht van bewuste aandacht te brengen dan via de ogen van een Jnani. Dit is de verwerking van een persoonlijk en collectief Karma, zou je kunnen zeggen. Het leven wil simpelweg in z'n totaliteit gezien worden. Dit verwerkingsproces dat zich afspeelt in het leven van een Jnani transformeert zijn of haar leven tot een natuurlijk fenomeen. De onnatuurlijke zaken komen aan het licht, worden zonder weerstand gezien en doorleefd en lossen op in het Uiteindelijke.

Zo zijn er dus Gerealiseerden die de wereld rondtrekken om te vertellen over Zelf-Realisatie. Meestal vanuit compassie. Maar misschien ook omdat iets dat een grote indruk gemaakt heeft zich daarna weer uit wil drukken. Of omdat er nog een verlangen is om in het centrum van de belangstelling te staan wat nooit eerder gezien en geleefd mocht worden. Hoe dan ook, het leven leeft zich uit, vertelt zijn verhaal. De golven van de oceaan spelen hun spel van vorm en beweging terwijl de oceaman_maan mooi....pngan zelf in diepe rust is. Dat is de situatie van de Jnani.

De Natuurlijke Staat

De situatie van een zoeker verschilt hiervan. In die zin, dat de grenzenloze oceaan niet gekend is, alleen het spel van de golven wordt gezien. De bewegingloze oceaan lijkt zich aan de aandacht te ontrekken waardoor er een onnatuurlijke spanning kan ontstaan in het spel van de golven. Een Jnani is niets anders dan het geheel van lichaam, denken, voelen en bewustzijn waarbinnen een essentiële ontspanning heeft plaatsgevonden. In de kern, in de essentie van zijn of haar leven is er ontspanning, daarom kan je spreken van de 'natuurlijke staat'. Alle onnatuurlijke spanningen in het leven van een Jnani komen geleidelijk aan tot ontspanning, zoals het water op een berg van nature een weg naar beneden zoekt om in de oceaan tot rust te komen.

Schoonheid

Los van dit hele verhaal is de herkenning van schoonheid in het leven - op wat voor gebied dan ook - een natuurlijke integratie van het spirituele en het dagelijks leven. Iedereen die schoonheid ziet en herkent in het leven, houdt op dat moment de hand van God vast, bij wijze van spreken. En die momenten zijn er vaker dan we denken.
 

15:17 Gepost door enscho in Spiritualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-08-10

VIPASSANA

wheel vipassana.gif

 

VIPASSANA

17:33 Gepost door enscho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende